Militaire Sportzone en parking maken plaats voor meer Vloethemveld

(foto Stijn Deruyter)
Redactie KW

In het Vloethemveld in Zedelgem en Jabbeke heeft het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de voormalige militaire sportzone en oude betonnen parkeerplaats verwijderd. Alle verhardingen en constructies zijn er opgebroken. “Er komt zo vier hectare natuur en bos bij met aandacht voor spel en ontspanning, maar eerst moeten de bomen een vijftal jaar groeien”, zegt Hannah Van Nieuwenhuyse, projectleider Vloethemveld voor ANB.

De grasvlakte van de oude atletiekpiste werd maximaal behouden. “Door een natuurgericht maaibeheer kan dit heischraal grasland verder ontwikkelen. Aan de westelijke zone worden op de vrijgekomen plaats struiken aangeplant voor een natuurlijke overgang van bos naar grasland. Aan de oostelijke zijde is een ondiepe natte zone gecreëerd”, begint Hannah Van Nieuwenhuyse, projectleider Vloethemveld bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

Exoten werden verwijderd om een inheems en biodivers bos te creëren. “De bosgordel wordt ook versterkt met struiken zodat er een natuurlijke overgang ontstaat tussen het bos en het grasland.”

Bomen laten groeien

“Door extra reliëf aan te brengen op de plaats waar de vroegere parkeerplaats werd uitgebroken, krijgen we een maximale gradiënten van nat naar droog wat zowel de biodiversiteit als het avontuurlijke karakter van het speelbos bevordert. Er wordt iets meer dan een halve hectare nieuw bos gecreëerd met inheemse soorten als hazelaar, sporkehout, beuk, wintereik, winterlinde, haagbeuk, zomereik, ratelpopulier, gaspeldoorn, sleedoorn en meidoorn”, vervolgt Stijn Deruyter, terreinbeheerder bij ANB.

“Het speelbos kan pas worden opengesteld nadat de bomen voldoende gegroeid zijn. Dat duurt zo’n 5 jaar. Onverharde paden worden kronkelend aangelegd om de site een speels en avontuurlijk karakter te geven. Loofgangen zullen hier en daar voor extra avontuur zorgen. Een stiltekamer wordt gerealiseerd op het einde van een doodlopend pad. Intussen kan je wel volop genieten van het bestaande speelbos dat werd aangelegd in 2017 en nu voor veel speelplezier zorgt.” (Bieke Cobbaert)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.