Langemark-Poelkapelle koopt 1,7 ha voor aanplanten bos langs de Broenbeek

We zien v.l.n.r. Luc Vandamme, schepen Peter Vantomme, huidige eigenaar David Fieuw, schepen Laurent Hoornaert, burgemeester Dominique Cool, schepen Heidi Coppenolle en schepen Jean-Marie Callewaert. © TOGH
Tom Gheeraert

Op de volgende gemeenteraad legt het gemeentebestuur de aankoop van een stuk grond van 1,73 ha op de hoek van de Hooyaardstraat en de Klerkenstraat voor. De bedoeling is om op het stuk grond een bos aan te planten. Samen met de Bosgroep IJzer en Leie zal een bebossingsplan worden uitgewerkt zodat er ten vroegste vanaf december 2022 kan gestart worden met de aanplant.

Dat Langemark-Poelkapelle bijzonder weinig groen heeft, werd door verschillende onderzoeken van Binnenlands Bestuur Vlaanderen reeds pijnlijk vastgesteld. “Onze gemeente scoort zeer zwak op vlak van groen en bos in functie van de totale oppervlakte”, zegt schepen van Communicatie Laurent Hoornaert (Tope8920). “Daarom heeft het lokaal bestuur de ambitie ingeschreven om minstens 2 ha te verwerven voor de realisatie van (speel)bos én zijn er eveneens middelen voorzien om private bebossing te betoelagen. Vandaag zet het lokaal bestuur de eerste concrete stap met de aanschaf van een stuk grond voor het aanplanten van een bos.”

Inwoner David Fieuw verkoopt een stuk grond, ruim 1ha 73a groot, dat langs de Hooyaardstraat ligt en paalt aan de Broenbeek. Sinds 2011 werd het al landschappelijk en ecologisch ingericht en er zijn drie waterpoelen aanwezig. Een deel is al aangeplant met streekeigen bomen, struiken en hagen.

“Het principieel akkoord tot aankoop van de grond wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 25 april”, vervolgt Laurent Hoornaert. “De kostprijs bedraag 70.000 euro per ha. Om dit te financieren zal eveneens beroep worden gedaan op Vlaamse subsidies die tot 5 euro per m² bedragen van het aankoopbedrag. Voor het bebossen zelf zijn eveneens subsidies mogelijk. Samen met de Bosgroep Ijzer en Leie zal een bebossingsplan worden uitgewerkt zodat er ten vroegste vanaf december 2022 kan gestart worden met de aanplant.”

“Ten slotte komen we als lokaal bestuur hiermee deels tegemoet aan de doelstelling van het Lokaal Energie- en Klimaatpact dat werd afgesloten tussen de Vlaams regering en onze gemeente in oktober 2021 om tegen 2030 één extra boom per inwoner te planten. We schatten dat er zo’n 5.000 zullen zijn”, besluit de schepen.

(TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.