Kunstmatige dijk op strand Raversijde om golfslag te bestuderen

Gillian Lowyck

Binnenkort zal er een kunstmatige dijk verrijzen op het strand van Raversijde. De dijk van 20 op 20 meter wordt gebouwd door het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en komt op het strand tussen laag- en hoogwater. Zeven jaar lang zullen verschillende partijen onderzoek voeren naar de golfslag en -kracht op de dijk.

Op het strand ter hoogte van Domein Raversijde tussen laag- en hoogwater zal dit voorjaar een kunstmatige dijk verrijzen. Het gaat om innovatief onderzoek dat voortvloeit uit het Crest-project (Climate Resilient Coast). Om meer inzicht te krijgen op de impact van stormen op onze infrastructuren zoals dijken, is de voorspelling van golfslag tijdens stormen een noodzaak. De inzichten moeten leiden tot een nog efficiëntere kustbescherming in de toekomst.

Het lijkt vreemd om een dijk op het strand te plaatsen. “Toch is de locatie voor de onderzoeksdijk niet zomaar gekozen”, klinkt het bij MDK. “Enkel bij extreem zwaar stormweer slaan de golven over de bestaande zeedijk. Om op korte termijn de impact van de golven op de zeedijk te kennen, bouwen we de testdijk op het strand. De zone vóór Domein Raversijde heeft bijna geen droog strand. De Universiteit Gent en het Waterbouwkundig Laboratorium zullen er zeven jaar lang de golfslag en -kracht monitoren. MDK verwacht dat er tijdens het onderzoek zo’n veertig relevante stormen op de testdijk zullen inbeuken.”

 © (Foto GF)
© (Foto GF)

De dijk zal ongeveer 20 meter op 20 meter zijn. De dijk bestaat uit gewapend beton in een bouwkuip van damplanken en buispalen. Dat is nodig om in het droge te kunnen werken. “In het dijklichaam zullen we een aantal typerende dwarsdoorsnedes simuleren. Sensoren in de dijk zullen de golfoverslag en -kracht opmeten. Daarnaast zal een golfmeetboei in dieper water de opkomende golfcondities opmeten. Drie meetpalen in het intergetijdengebied, de zone die boven water blijft bij laagwater en onder water komt bij hoogwater, zullen tot slot de golftransformaties tot aan de testdijk opmeten. Alle data komt binnen in een labokeet op de zeedijk.”

Dit innovatieve onderzoeksproject is een samenwerking tussen verschillende partijen. MDK staat in voor de bouw van de dijk en de meetapparatuur. De Universiteit Gent en het Waterbouwkundig Laboratorium zullen aan de slag gaan met de verzamelde gegevens.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD): “Gelet op de zeespiegelstijging en de grote gevolgen voor onze kustlijn is dit een meer dan noodzakelijk onderzoek. Door meer inzicht te krijgen op de processen van golfoverslag en golfkracht, zal het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust in de toekomst de kustveiligheid met nog grotere efficiëntie kunnen opzetten.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.