Groep Huyzentruyt trekt naar Hof van cassatie voor vergunde verkaveling, actiecomité geeft strijd niet op

De weg naar de nieuwe verkaveling lag er eind 2021 drassig bij. Anno maart 2023 is dat niet het geval, al is de kans op overstromingen van het gebied wel degelijk reëel. © a-OV/TDV
Jan Steenhoudt
Jan Steenhoudt Editieredacteur KW Kortrijk – Menen – Waregem

De Waregemse projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt trekt naar de Raad van State in verband met een geplande verkaveling in overstromingsgevoelig gebied in Stasegem. Het ‘Actiecomité voor een leefbaar Stasegem’ had de beslissing tot vergunning door de stad Harelbeke in 2021 nog laten terugdraaien door de provincie. In beroep ving Groep Huyzentruyt bot bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Nu zoekt die zijn heil bij cassatie. Leander Schietgat, bezieler van het actiecomité, blijft strijdvaardig. “Ik heb hier al zóveel tijd in gestoken, ik kan het nu niet loslaten.”

In mei 2021 maakte de Waregemse projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt bekend dat het in Stasegem een nieuwe wijk, goed voor 42 gezinswoningen, wilde neerpoten. De omgevingsaanvraag voor de verkavelingsplannen in het gebied tussen de Vaartstraat, Stasegemdorp, de Bosdreef en Boskant werd een maand later, op 1 juni 2021, goedgekeurd door het Harelbeekse college van burgemeester en schepenen – ondanks vier bezwaarschriften. Alleen: de verkaveling bleek in effectief overstromingsgevoelig gebied te liggen.

In die wetenschap ging het ‘Actiecomité voor een leefbaar Stasegem’ in beroep bij de provincie West-Vlaanderen, waar het risico op extra wateroverlast werd aangekaart. Het bleek de start van een juridische veldslag tussen projectontwikkelaar Huyzentruyt en het buurtcomité. Een veldslag die nu al meer dan anderhalf jaar duurt. Leander Schietgat, eigenaar van een appartement aan het aanpalende Stasegemdorp, is de drijvende kracht achter het verzet. “Ondertussen heb ik al een hele weg afgelegd. Nadat de provincie ons (het actiecomité, red.) in beroep gelijk gaf in april 2022, heeft Groep Huyzentruyt beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, op grond van procedurefouten. De argumenten waren dezelfde als bij de provincie: mijn adres zou in de briefwisselingen niet vermeld zijn geweest én mijn persoonlijke schade zou niet concreet genoeg geformuleerd zijn.”

Tijd en geld

Leander huurt sinds een aantal jaar samen met zijn partner een woning in Leuven, en werkt in Brussel. Zijn appartement in Stasegem is het enige pand dat hij bezit. “Bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen heb ik zélf geïnterpelleerd. Dat ik in Stasegem ben opgegroeid, en wel degelijk een belanghebbende ben in dit dossier. (zucht) Ik heb hier al zóveel tijd in gestoken. Toen ik hoorde dat de projectontwikkelaar naar de Raad van State trok, was ik verrast. Ik had verwacht dat Groep Huyzentruyt een aangepast dossier zou voorleggen, geen eenzijdige schriftelijke verklaring die zich op diezelfde vermeende procedurefouten richtte die de Raad voor Vergunningsbetwistingen al naast zich had neergelegd. En ja, ik besef ook dat er een nieuw openbaar onderzoek zou moeten volgen – met allicht nieuwe bezwaren tot gevolg – maar cassatieberoep handel je toch ook niet in een-twee-drie af?”

Leander Schietgat, , eigenaar van een appartement in Stasegemdorp, is de drijvende kracht achter het actiecomité. (gf)
Leander Schietgat, , eigenaar van een appartement in Stasegemdorp, is de drijvende kracht achter het actiecomité. (gf)

Na contact met de provincie West-Vlaanderen werd Leander het een en ander duidelijk. “Als de projectontwikkelaar er bij de Raad van State in slaagt ons beroep onontvankelijk te laten verklaren, doet de beslissing van de provincie er niet meer toe. Dan maakt het niet langer uit dat er verkaveld zou worden in overstromingsgebied: want dan zou de vergunning die de stad in 2021 toekende, staande blijven. Zonder dat iemand nog in beroep kan gaan.”

Die wetenschap deed Leander twijfelen. “Zo onethisch vond ik het. Dit draait al lang niet meer om overstromingsgevoeligheid in een bepaald gebied. Ik dacht: ‘Is dit het allemaal wel waard? Zou ik het niet beter loslaten en mijn appartement verkopen?’ Maar ik besefte dat ik dat niet zou kunnen.”

David vs. Goliath

Omdat het dossier nu bij de Raad van State beland is, overwoog Leander even om een advocaat in te schakelen. “Een deel van mij hoopt dat de rechters er met kennis van zaken het juiste zullen beslissen. Maar als ik zie welke batterij aan advocaten er aan de overkant staat, stuk voor stuk experten in milieurecht… Het voelt aan als een David versus Goliath-verhaal.”

Het actiecomité heeft uiteindelijk besloten dat ik het dossier opnieuw zelf zal bepleiten – Leander Schietgat

Alleen al het recht op verdediging zou het actiecomité 150 euro kosten. En daar zijn de torenhoge advocatenkosten nog niet bij gerekend. “Ik had al contact met Natuurpunt. Zij verwezen meteen door naar Greenpeace, dat geïnteresseerd was om een deel van de kosten op zich te nemen. Ik sprak ook met een advocaat die vaak opdrachten voor Natuurpunt doet. Hij was bereid me het NGO-tarief te geven, maar dan heb ik minimum 2.000 euro budget nodig, omdat beroepszaken bij het Hof van Cassatie extra technisch zijn. Na overleg met het actiecomité hebben we uiteindelijk besloten dat ik het dossier opnieuw zelf zal bepleiten.”

Van apathie tot bemiddelaar

Het actiecomité lijkt alleen te staan. Leander hekelt daarbij de apathische houding van Harelbeke. “De stad bleef lang bij het standpunt dat die niks kon doen. En dat terwijl het debat rond bouwen in open ruimte en overstromingsgebied groter is dan ooit. De stad profileert zich als duurzame gemeente en heeft een klimaatraad opgericht die onder andere burgerparticipatie moet stimuleren, en nu zegt de stad dat die niet kan bemiddelen tussen Groep Huyzentruyt en het actiecomité. En is Harelbeke echt tevreden met die twee parkeerplaatsen voor deelauto’s die de projectontwikkelaar in zijn plannen opnam? Wat met het bufferbekken? Zelfs de resterende bomen zijn in de laatste versie gesneuveld. Hoe dan ook legt Harelbeke de lat veel en veel te laag, vind ik. Ik zou graag het debat aangaan.”

We zouden een kant kunnen kiezen, maar het is eerder de bedoeling om beide partijen samen te brengen. We hopen Groep Huyzentruyt ervan te overtuigen het cassatieberoep in te trekken – Schepen van Ruimtelijke Ordening David Vandekerckhove (Groen)

Schepen van Ruimtelijke Ordening David Vandekerckhove (Groen) heeft begrip voor Leanders persoonlijke frustratie, maar vindt het spijtig dat er aan de andere inspanningen van de stad inzake open ruimte wordt voorbijgegaan. “Ik snap zijn teleurstelling. Het raakt mij des te meer omdat Leander en ik al meerdere keren samen zaten. De stad heeft die vergunning indertijd verleend, maar had toen niet alle informatie.”

De schepen is duidelijk wat verrast door de beslissing van Groep Huyzentruyt. “We dachten dat zij een nieuwe aanvraag voorbereidden die meer rekening hield met het overstromingsverhaal, dat klopt. We betreuren dus de stap naar het Hof van Cassatie, want de argumenten uit Leanders eerste bezwaar houden steek. De problematiek is groter dan iedereen, ook de stad, in eerste instantie dacht. Dat bleek duidelijk uit de pluviale kaarten. We zouden een kant kunnen kiezen, maar het is eerder de bedoeling om beide partijen samen te brengen. We hopen Groep Huyzentruyt ervan te overtuigen het cassatieberoep in te trekken.”

Toch nieuwe aanvraag

Groep Huyzentruyt benadrukt dat de oorspronkelijke plannen zijn aangepast, met focus op overstromingsgevoeligheden en extra groene toetsen. “De percelen van de verkaveling in Stasegem Dorp liggen volgens de pluviale kaarten inderdaad in overstromingsgevoelig gebied”, zegt Kaat Decock, directeur projectontwikkeling van Groep Huyzentruyt.

De nieuwe aanvraag zal binnenkort door ons worden ingediend, van zodra ons studiebureau de laatste details heeft uitgeklaard – Kaat Decock, directeur projectontwikkeling Groep Huyzentruyt

“Dat betekent dat er in theorie een overstromingsrisico kan bestaan bij een extreme regenval. Dit doet zich slechts één keer om de 100 jaar voor. Hoewel zo’n kans dus klein is, is Groep Huyzentruyt toch volop bezig met de aanpassing van de plannen, zodat nieuwe woningen gevrijwaard blijven van een overstroming. Er is extra aandacht voor ontharding, en naast het private groen voorzien we zeker 15 procent van de site als centraal publiek groen van 2.550 vierkante meter, mét integratie van het bestaande bosje. Daarnaast komt er voldoende buffercapaciteit van maar liefst 296.000 liter. We hebben dit allemaal ten gronde afgetoetst bij de provincie. De nieuwe aanvraag zal binnenkort door ons worden ingediend, van zodra ons studiebureau de laatste details heeft uitgeklaard.”

Ondanks de nieuwe aanvraag trekt Groep Huyzentruyt dus wel naar de Raad van State, hoewel ook aangegeven wordt dat ze oopenstaan voor constructief overleg. “We vragen ons als promotor af hoe het mogelijk is dat iemand die in Vlaams-Brabant woont een beroep kan indienen tegen een verkavelingsproject in West-Vlaanderen. We stellen de ontvankelijkheid van dat beroep in vraag en willen als ontwikkelaar enkel onze rechtmatige belangen vrijwaren. Die proceduremogelijkheden zijn in het leven geroepen door de decreetgever en zijn de facto niet onethisch.”

De petitie tegen de nieuwe verkaveling aan de Vaartstraat en Stasegemdorp vind je online terug via www.11m.be/p/stasegem.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier