Gouverneursduo moet Rivierherstel Leie terug op de sporen krijgen

Gouverneur Carl Decaluwé. © Belga
Redactie KW

De gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen zijn door Vlaams ministers Zuhal Demir en Lydia Peeters gevraagd om de rol van intendant op te nemen voor het Seine-Scheldeproject ‘Rivierherstel Leie’. Vanuit hun functie als Vlaams ambtenaar hebben de gouverneurs een coördinerende rol en kunnen zij de brugfiguur vormen die nodig is om het project Rivierherstel Leie terug op de sporen te krijgen. Begin december is een startvergadering gepland, waarna zij onmiddellijk hun taak zullen aanvatten.

Op 24 september 2021 besliste de Vlaamse Regering een aantal vervolgstappen met het oog op een gefaseerde realisatie van de vooropgestelde natuurontwikkeling in kader van Rivierherstel Leie. De Vlaamse Regering gelaste de bevoegde ministers om voor een periode van 1 jaar een intendant aan te stellen met het oog op het bereiken van een draagvlak in de regio.

Dit door in dialoog met de eigenaars en gebruikers van de gronden en de landbouworganisaties op zoek te gaan naar instrumenten voor de effectieve gefaseerde realisatie binnen de vooropgestelde timing. Die rol zien ze weggelegd voor gouverneurs Carina Van Cauter (Oost-Vlaanderen) en Carl Decaluwé (West-Vlaanderen).

Plek voor water en mens

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Met de verbetering van de Seine-Schelde verbinding zetten we niet alleen in op het verder verbeteren van de modal shift, maar ook op de creatie van bijkomende natuur en waterveiligheid. Ik ben dan ook tevreden met deze doorstart van het dossier, om zo ook de bijkomende natte natuur effectief op korte termijn te realiseren”.

“Met de klimaatverandering, die we allemaal vandaag kennen is het belangrijk dat we samen werken aan een robuust verhaal waar water en mens een plek krijgen.”

“Het is belangrijk dat voldoende stappen vooruit gezet worden in dit belangrijke dossier”, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Het hermeanderen van rivieren met alle natuurpracht errond is bovendien van cruciaal belang om voldoende ruimte te creëren voor water. De klimaatverandering is er, zal niet zomaar verdwijnen en dus zijn dergelijke grote ingrepen nodig om de extreme weersituaties, zowel droogte als wateroverlast, de baas te kunnen.”

Groter Europees project

Het project Rivierherstel Leie maakt deel uit van een groter Europees project Seine-Schelde. Dit project omvat de uitbouw van een binnenvaartas die het Seine bekken met de Zeeschelde verbindt. Het project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg maken. Resultaat?

Minder verkeersdrukte, meer veiligheid en een schoner milieu. Aan dit grootschalige binnenvaartproject werd een natuurluik gekoppeld, zijnde het Rivierherstel Leie. De Leie tussen Wervik en Deinze is de voorbije decennia ten behoeve van de scheepvaart omgevormd van een meanderende rivier tot een recht kanaal.

De bedoeling van het project Rivierherstel Leie is om de Leie, een historisch meanderende rivier in haar eer te herstellen en om de meersen langs de Leie ecologisch te ontwikkelen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.