https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Giftige blauwalgen op Dikkebusvijver

Redactie KW

Uit een recent wateronderzoek blijkt dat er zich op Dikkebusvijver een duidelijke drijflaag van blauwwieren (cyanobacteriën) heeft ontwikkeld.

Deze bacteriën vormen een drijflaag op het water en kunnen vooral bij het afsterven giftige, irriterende stoffen aanmaken zoals microcystines. Deze verontreiniging kan ernstige hinder veroorzaken voor mens en dier.

Gezien de gezondheidsrisico’s besliste de Ieperse burgemeester Emmily Talpe om vanaf 27 juli 2021 een gedeeltelijk verbod op watergebonden recreatie en sporten op de vijver uit te vaardigen.

Hierdoor is zwemmen en surfen tijdelijk verboden.

Andere vormen van waterrecreatie zoals kajak, pedalo, zeilen, bootvissen zijn wel nog toegestaan hoewel ze ontraden worden.

Hengelen vanop de oever blijft onverminderd toegestaan, voor zover de hengelaar contact met water maximaal vermijdt en na het hengelen de handen goed afspoelt.

Om de veiligheid en de gezondheid van bezoekers langs Dikkebusvijver te waarborgen, dienen een aantal voorzorgsmaatregelen in acht genomen te worden.

Contact met het vijverwater moet men voorkomen. De zone waar zich een drijflaag met blauwwieren bevindt, dient absoluut vermeden te worden. Indien er toch contact was met het vijverwater dient men zich grondig te douchen.

Indien er binnen de 24 uur na contact met besmet water gezondheidsklachten optreden, wordt best de huisarts geraadpleegd. Volgende klachten kunnen optreden: geïrriteerde rode huid, jeuk, hoofdpijn, maagkrampen, misselijkheid, diarree, koorts, pijnlijke keel, oorpijn, oogirritaties, loopneus of gezwollen lippen. Deze klachten houden ongeveer vijf dagen aan, nadien verdwijnen ze meestal vanzelf.

Ook huisdieren (honden) mogen het water zeker niet betreden.

Indien men dode vissen en/of watervogels aantreft, wordt gevraagd om het stadsbestuur te verwittigen.

Enkel bij volledige afwezigheid van de drijflagen en een analyse die aantoont dat geen toxische stoffen aanwezig zijn in de vijver kan het verbod worden opgeheven. Mogelijk hebben de regenval en wind deze dagen wel een positieve invloed op de problematiek.

Ook op Zillebekevijver zijn er nog drijflagen zichtbaar. Hoewel dit geen recreatiewater is, wijzen we op dezelfde voorzorgsmaatregelen en het verbod om honden in het water te laten zwemmen.

Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid en de stedelijke milieudienst volgen de ontwikkelingen nauwgezet op.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.