Gaia geeft Oostende goed rapport over dierenwelzijn

Milieuschepen Silke Beirens in het bijzijn van Claude Velter van het vogelopvangcentrum. © (Foto PM)
Dany Van Loo

Dierenrechtenorganisatie Gaia zocht uit hoe diervriendelijk de steden en gemeenten in Vlaanderen zijn. In West-Vlaanderen scoort Oostende het best met 84 procent, maar er is nog geen doorbraak in de onderhandelingen over de eventuele komst van een nieuw dierenasiel.

Gaia maakte op basis van meer dan zestig vragen en tien speerpunten een ranking op. Tot die speerpunten behoren onder meer de aanwezigheid van een schepen van Dierenwelzijn, het sensibiliseren van de bevolking, een beleid rond zwerfkatten en de onmogelijkheid om een vergunning voor thuisslachtingen te bekomen. “Oostende scoort met 84 procent heel goed en dat heeft zijn redenen”, klinkt het bij Gaia. “Zo is er met Silke Beirens (Groen) een schepen , bevoegd voor dierenwelzijn, er zijn een of meerdere mensen in de politiezone die gespecialiseerd zijn in dierenwelzijn, bewoners mogen zwerfkatten eten geven en er zijn schuilhokken voorzien, het steriliseren en castreren van huiskatten wordt extra gepromoot door een premie en er kan beroep gedaan worden op een dierenarts met permanentie indien de politie ‘s nachts zwaar gekwetste dieren aantreft.”

Gaia stelt verder dat de score een richtlijn aangeeft en een synthese is van de antwoorden die de organisatie kreeg op de vragen die het aan de lokale besturen, in dit geval het stadsbestuur van Oostende, stelde. Als verbeterpunten voor de Stad aan Zee vermeldt Gaia het ontbreken van een budget om gewonde zwerfdieren te verzorgen of voor de voeding van zwerfkatten. Ook vermeldt Gaia dat stedelijk vuurwerk met harde knallen beter achterwege kan gelaten worden.

Bevoegd schepen Silke Beirens is heel tevreden met score. “Dit is mee het resultaat van een structurele aanpak van de problematiek”, reageert de schepen. “Zo hebben verordeningen ervoor gezorgd voor een verbod van circussen het gedomesticeerde dieren en het verkopen van gezelschapsdieren op de markt. We hebben onder meer ook ingezet op loopzones voor honden en het toelaten van de viervoeters op het strand. We kregen ook lof voor onze aanpak van de meeuwenoverlast en de steun voor het NorthSealTeam.”

Over de onderhandeling rond het al dan niet bouwen van een nieuw dierenasiel wil de schepen niet veel kwijt. “Ik kan daar niets over zeggen, want er is een bemiddelaar aangesteld die met de betrokken partijen zoekt naar een positieve oplossing. Wel stel ik vast dat de dieren heel goed opgevangen worden in het huidig dierenasiel.”

Fabrice Goffin, voorzitter van het dierenasiel Het Blauwe Kruis van de Kust aan de Cederdreef in het Maria Hendrikapark, heeft dan weer veel lof voor de lokale politie. “Politiezone Oostende zet met zelfs een afzonderlijke cel enorm in op dierenwelzijn en dat is uiteraard heel positief. We zijn inderdaad nog steeds aan het onderhandelen over een nieuw complex en hopelijk komt daar een positief resultaat uit. Een goed uitgerust en goed functionerend dierenasiel is en blijft namelijk nog steeds de draaischijf in een adequaat beleid rond dierenwelzijn, zeker wat een betere aanpak van de aanhoudende problematiek rond zwerfdieren, niet in het minst de katjes, betreft. En dat laatste mis ik toch wel een beetje”, zegt Fabrice Goffin.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.