Drie plannen om kust te beschermen tegen stijgende zeespiegel op tafel: “Alvast géén eiland”

De kustburgemeesters, de gouverneur, het kabinet van minister Peeters en het projectteam. © Kustvisie
Redactie KW

Om te vermijden dat onze kust de komende decennia overstroomt door de stijgende zeespiegel, zijn drie plannen uitgetekend om die kustlijn te beschermen. Eilanden voor de kust komen er al zeker niet. “We zitten in de laatste rechte lijn van het onderzoekstraject”, licht minister Lydia Peeters toe.

“Tegen maart zullen de onderzoeksresultaten klaar zijn. Tijdens het traject zijn alle mogelijke alternatieven om onze kust op lange termijn bij stijgende zeespiegel te beschermen onderzocht. Het onderzoek zal concluderen welke alternatieven kansrijk en redelijk zijn en welke niet. Belangrijk daarbij is dat we de huidige functies van en aan onze kust bewaren en zelfs versterken waar het kan. We zoeken in dit traject actief naar kansen voor ecologie, economie, toerisme en recreatie”, zegt minister Peeters. Zo kunnen ook de kinderen van onze kleinkinderen nog blijven genieten van onze kust.

Drie plannen

Er worden nu drie plannen in detail uitgewerkt. Eén alternatief is om de hoog-en laagwaterlijn te behouden op de plek waar ie nu ligt en alle stranden, dijken en duinen stapsgewijs te ‘verhogen’ naarmate de zeespiegel stijgt. Een tweede alternatief is om overal de hoog- en laagwaterlijn een “100-tal” meter zeewaarts op te schuiven door grote zandsuppleties. Zo is er overal voldoende ruimte om een extra dijk of duin in te passen zonder dat er t.o.v. de huidige situatie minder strandbreedte is. Op vele plekken zal het strand zelfs lichtjes verbreden.

Geen eiland meer

Het derde alternatief beweegt zich tussen de eerste twee. In dit alternatief worden eerst en zolang het mogelijk is, maatregelen binnen de bestaande ruimte genomen. De hoog- en laagwaterlijn wordt pas bij hogere zeespiegelstijgingsniveaus stapsgewijs zeewaarts verplaatst.

Een visual van de mogelijke nieuwe kustlijn. De nog overblijvende alternatieven variëren tussen het behouden van de huidige hoog- en laagwaterlijn of deze op termijn tot een 100-tal meter zeewaarts verschuiven.
Een visual van de mogelijke nieuwe kustlijn. De nog overblijvende alternatieven variëren tussen het behouden van de huidige hoog- en laagwaterlijn of deze op termijn tot een 100-tal meter zeewaarts verschuiven. © Kustvisie

De alternatieven waarbij sprake is van een eilandboog worden niet langer onderzocht. De deelnemers aan de werkbanken evalueerden een eilandboog als weinig kansrijk met bijzonder weinig optimalisatiemogelijkheden. Het studieteam kwam ook tot diezelfde conclusie. Verder studiewerk hierover werd dus al snel overbodig.

Aandacht voor havens

De vier kusthavens Zeebrugge, Oostende, Blankenberge en Nieuwpoort volgen een parallel traject van co-creatiesessies. Dat is nodig omdat er voor de havens extra uitdagingen zijn naast kustbescherming en waterkering. Het gaat dan onder andere over de afwatering van water uit het binnenland naar zee. En ook hoe de havens operationeel kunnen blijven ondanks de zeespiegelstijging. Ook hier zette het project binnen de zogenaamde ‘havenwerkbanken’ grote stappen voorwaarts.

Alternatieven verfijnen

De kansrijke alternatieven worden verder geoptimaliseerd voor een zeespiegelstijging van één, twee en drie meter, zodat duidelijk wordt in welke stappen de kustbescherming kan worden opgebouwd. Vanaf maart wordt aan de slag gegaan om via participatie van het brede publiek het maatschappelijk meest wenselijke alternatief tegen eind 2024 zowel op Vlaams als federaal niveau beleidsmatig te verankeren. Het grote doel? Ook bij stijgende zeespiegel het huidig beschermingsniveau tegen overstromingen behouden.

Een visual van de mogelijke invulling het lint. Dijken, duinen en combinatievormen zullen op een ruimtelijk aantrekkelijke manier stapsgewijs aangepast worden. Door de kustlijn lichtjes zeewaarts te verschuiven, kunnen stranden even breed of zelfs breder worden. Een win-win voor iedereen.
Een visual van de mogelijke invulling het lint. Dijken, duinen en combinatievormen zullen op een ruimtelijk aantrekkelijke manier stapsgewijs aangepast worden. Door de kustlijn lichtjes zeewaarts te verschuiven, kunnen stranden even breed of zelfs breder worden. Een win-win voor iedereen. © Kustvisie

“Op federaal niveau hebben we reeds enkele jaren geleden een lange termijnvisie voor het duurzaam gebruik van de Noordzee opgesteld”, zegt minister Van Quickenborne. “Met deze Kustvisie zet Vlaanderen de nodige beschermingsmaatregelen voorop om ook onze kust op lange termijn te beschermen tegen overstromingen, stormen en de zeespiegelstijging.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.