Discussie over boom aan De Halve Maan blijft woeden: actievoerders eisen nu de handtekening van Xavier Vanneste

Zeven leden van Groen vzw voerden dinsdagnamiddag een kleine actie aan de esdoorn. Ze hingen toiletpapier aan de takken om te vieren dat de boom mag blijven staan. (foto Davy Coghe) © Davy Coghe Davy Coghe
Piet De Ville

Brouwerij De Halve Maan blijft in het midden van een storm zitten. Ondanks de (hernieuwde) belofte om de esdoorn nabij de bottelarij niet te kappen, houdt het verzet aan. “Wij geloven die woorden niet zomaar, we willen die belofte op papier. Met de handtekening van Xavier Vanneste”, zegt Ivan De Clerck van vzw Bescherm Bomen en Natuur.

Met een onophoudelijke stroom van negatieve berichten op de sociale media, inclusief filmpjes van mensen die het anders zo populaire Brugse Zot-bier in de afwasbak goten, dreigde eind vorig jaar de imagoschade bijzonder groot te worden voor brouwerij De Halve Maan.

Aanleiding voor de hele heisa is het voornemen van de brouwerij – gesteund door Stad Brugge die een vergunning afleverde – om een grote koperen brouwketel te plaatsen in het midden van een rotonde vlakbij hun nieuwe bottelarij op industrieterrein Waggelwater. Op zich geen probleem, ware het niet dat in het midden van die rotonde een oude esdoorn staat. En die zou dus plaats moeten ruimen. Om mogelijk protest voor te zijn, lieten de stad en de brouwerij vlug weten dat er zou geïnvesteerd worden in bijkomende groenaanleg in de omgeving.

Maar natuur- en vooral bomenliefhebbers zoals Ivan De Clerck lieten het hier niet bij. De man maakte met zijn vzw Bescherm Bomen en Natuur al naam als redder van vele bomen in Brugge en wijde omgeving. En de bijhorende Facebookgroep ‘Vlaanderen laat je bomen leven’, heeft een indrukwekkende schare volgers opgebouwd. Ook Erik Ver Eecke van vzw Groen, een andere oud-strijder voor het natuurbehoud, en zijn aanhangers sprongen mee op de kar van het protest. En dat protest ging niet liggen. Als reactie op de heisa liet de brouwerij in november vorig jaar al weten dat de boom ‘niet roekeloos zou gekapt worden’. Er zou ook gezocht worden naar alternatieve oplossingen zoals het eventueel verplanten van de boom.

Beroep

Maar daar hadden de actievoerders duidelijk geen vertrouwen in. Ivan De Clerck ging met zijn vzw Bescherm Bomen en Natuur in beroep bij de Bestendige Deputatie van de Provincie tegen de vergunning van Stad Brugge voor het plaatsen van de koperen brouwketel en dus het kappen van de boom op de rotonde. In het beroep argumenteerde de vzw dat de grote volwassen boom zorgt voor een ijkpunt, een veilige doorgang, schuil- en nestplaatsen en voedsel voor fauna.

“Daarnaast vormen bomen een verbinding tussen verschillende groeneilanden, voor vogels, vleermuizen en insecten. De ecologische waarde valt niet te vervangen. De volwassen boom zorgt voor een verkoelend en vochtregulerend effect in deze tijden van klimaatverandering. Daarnaast heeft een boom ook een luchtzuiverend effect”, staat verder nog te lezen in de argumentatie voor het beroep, waarvoor de vzw meester Marleen Ryelandt inschakelde als advocaat.

provincie volgt niet

“We hadden er goede hoop op dat we in het gelijk gesteld zouden worden. De provinciale omgevingsambtenaar deelde immers onze visie en adviseerde de deputatie om geen toelating te verlenen voor het kappen van de boom”, zegt Ivan De Clerck.

In het advies stelt de ambtenaar dat er in de omgeving nog wel groene elementen aanwezig zijn, maar niet zo groot en karakteristiek als die boom. “Het valt bijgevolg dan ook te betreuren dat de boom verdwijnt om plaats te maken voor de brouwketel en dat er geen vervanging (bijvoorbeeld op het terrein van de aanvrager zelf) wordt voorzien”, luidt het nog in het advies van de ambtenaar.

“Het is dus met ontsteltenis dat we er kennis van namen dat de deputatie dit advies zomaar naast zich neerlegde en besliste om het kappen van de boom toch toe te laten”, zegt Ivan De Clerck verder.

Risicovolle verplanting

Na het verwerpen van het beroep, startte een nieuwe storm op sociale media. Brouwerij De Halve Maan maakte maandag publiek dat het, ondanks de toelating, de boom niet zal kappen. “Dat is eigenlijk niet zo’n grote ommezwaai, want wij hebben al van in een heel vroeg stadium gezegd dat we de boom niet roekeloos zouden kappen”, verduidelijkt Thibault Demuynck, marketing manager van De Halve Maan.

“We hebben meerdere boomexperten gecontacteerd om een objectieve en wetenschappelijke onderbouwde analyse te maken van de toestand van de boom. Indien mogelijk zouden we de boom laten verplanten. De resultaten van dit onderzoek – die nog maar enkele dagen binnen zijn en zo misschien resulteren in een wat ongelukkige timing naar de procedure bij de deputatie toe – tonen aan dat de esdoorn wel gezond is maar dat het verplanten ervan toch niet zonder risico is. Daarom hebben de dus beslist om een alternatieve locatie te zoeken voor de brouwketel. De prioritaire piste die we nu onderzoeken is om de brouwketel in te planten op het eigen domein van de nieuwe bottelarij, aan de kant van de ingang, dus vlakbij de oorspronkelijk voorziene locatie.”

Hoger beroep?

Natuurbeschermer Ivan De Clerck heeft toch wat vragen bij de uitleg van de brouwerij. “Natuurlijk is het positief dat de brouwerij nu stelt dat het de boom niet langer wil kappen. Maar ik wil toch meegeven dat wij zelf ook een onderzoek hebben laten uitvoeren naar de levensvatbaarheid van de boom bij verplanting en dat wij al ettelijke weken terug aan de brouwerij lieten weten dat dit niet haalbaar zou zijn. Wij hebben ook gevraagd om af te zien van de vergunning voor het kappen van de boom, maar daar werd niet op ingegaan. Dus wij geloven dit publiek statement niet zomaar en zullen de zaakvoerder van de brouwerij door onze advocaat een document ter ondertekening laten voorleggen, met de formele belofte de boom niet te kappen. Indien de heer Vanneste dit niet wil tekenen dan zien wij ons genoodzaakt tot hoger beroep bij de raad voor vergunningbetwistingen.”

Onderschrift tag with 7 point dummy text. Onderschrift tag with 7 point dummy text. Onderschrift tag with 7 point dummy text.
Onderschrift tag with 7 point dummy text. Onderschrift tag with 7 point dummy text. Onderschrift tag with 7 point dummy text. © Davy Coghe

De Halve Maan is niet meer geneigd om nog verder te reageren. “Wij kunnen alleen nog verwijzen naar onze twee persberichten en menen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd dat de boom die niet zomaar zal worden gekapt”, aldus ceo Xavier Vanneste. “Wij krijgen alvast heel wat positieve reacties. Naar onze mening stelt er zich dus geen probleem meer. Wij betreuren dat sommige partijen het hele dossier via de media willen spelen en willen blijven speculeren, iets wat naar onze mening niet bevorderlijk is voor een goede uitkomst.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.