Diksmuide plant waterbufferbekkens

Schepen Martin Obin op de plaats aan de Heernisse waar het waterbufferbekken zou komen. © (Foto ACK)
Annie Callewaert
Annie Callewaert Medewerker KW

Ook Diksmuide wil de stad en zijn inwoners beschermen tegen wateroverlast. De klimaatverandering laat zich ook hier voelen. Extreme droogte afgewisseld met hevige regenval dwingt tot maatregelen.

Het is de bedoeling hiervoor zoveel mogelijk van het vele water dat niet direct naar de IJzer en de Noordzee kan te bufferen aan de rand van het stadscentrum. Door de aanleg van de ring ontstaat er een reststuk van zo’n zes hectare tussen de IJzer en de toekomstige brug van de ring over de IJzer, vlakbij de rotonde aan het voormalige containerpark.

“Deze zone willen we inrichten als bufferbekken. Zo kan het overtollige water vanuit Heernisse en de Sint-Sebastiaanwijk via de pompinstallatie naar dit bufferbekken gepompt worden. Eens de vloedgolf voorbij is kunnen we het water uit dit bufferbekken via de IJzer naar zee laten afvloeien”, vertelt schepen van landbouw Martin Obin (CD&V). “Daarbij is het de bedoeling ook een aansluiting te maken voor de landbouw om water te capteren. We willen deze site ook ecologisch, recreatief en educatief inrichten. Deze site bevindt zich in vogelrichtlijngebied waarmee dus rekening moet worden gehouden. ANB vindt dit alvast een ideale plek. Dit waterbufferbekken is met minimale kosten aan te leggen en zonder veel hinder. Ook Fluvius gaf al aan dit een goede keuze te vinden. Daarbij kan dit bufferbekken een hub zijn tussen de drie provinciale domeinen de IJzerboomgaard, het Esenkasteel en het bezoekerscentrum De Blankaart.”

Een tweede plaats ligt aan de Einsdijk. “Dit is eigenlijk een infiltratielagune die zich voedt met water uit de Handzamevaart bij piekdebieten en hoge waterstanden. Ook hier kan dat door een vrij eenvoudige ingreep worden gerealiseerd tot een captatiegebied dat ecologisch kan ontworpen worden. Het verleggen van het dijklichaam op de oever rondom het geheel van de graslanden. Een deel van het huidige onverharde recreatieve pad ‘De Grote Ware’ kan op die manier ook verhoogd worden”, geeft schepen Obin nog mee. “Hier spreken we over een oppervlakte van een vijf hectare, waarvan de meeste delen al eigendom zijn van ANB. Het indijken moet optimaal gebeuren zodat omliggende polders en Esen niet onder water komen te staan.”

Er zijn ook plannen om bij de Drie Mussenbrug, in het weiland, een waterspaarbekken te realiseren. “Dit weiland grenst aan de Drie Mussenbrug en is eigendom van het Koninklijk Atheneum en voor een deel ook van AVB. ANB wil het hele terrein aankopen . Daar is het de bedoeling om op het 5 hectare grote domein, dat al watergevoelig is, de hoge waterpieken van de Handzamevaart af te voeren in dit overstromingsgebied om op die manier de wateroverlast in het historische stadscentrum van Diksmuide te voorkomen. Daar zal worden gezocht naar een manier om er het water langer te laten staan”, aldus schepen Obin. “Maar dit is nog niet officieel, het moet nog goedgekeurd worden.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier