Demir investeert in vernatting duinencomplex en natuurlijke zuivering water in werkingsgebied Aquaduin

Aquaduin focust op het hergebruik van voorgezuiverd afvalwater afkomstig van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Adinkerke. © (gf)
Redactie KW

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag beslist om mee te investeren in een vernattingsproject van ‘Aquaduin’, de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht. In het kader van de Blue Deal en de strijd voor meer ruimte voor water, gaat Vlaanderen het duinencomplex en het aanpalende Calmeynbos vernatten en aan natuurlijke waterzuivering doen met het oog op circulair watergebruik. “Ook in de kustregio zijn de effecten van het veranderend klimaat duidelijk merkbaar. Deze investering kan in het duinengebied een groot verschil betekenen”, klinkt het bij Demir.

Het project Aquaduin werd geselecteerd na de eerste projectoproep van het Blue Deal Vlaggenschipproject Duinencomplex. De financiering gebeurt met Europese middelen binnen het plan Vlaamse Veerkracht.

Project Aquaduin

De focus van het project Aquaduin ligt op het hergebruik van voorgezuiverd afvalwater afkomstig van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Adinkerke, die in de nabijgelegen Krakeelduinen voor een deel zullen geïnfiltreerd worden. Na die natuurlijke zuivering wordt dit water opnieuw opgepompt als ruw water voor drinkwaterproductie. Op die manier wordt zowel ingezet op een vernatting van het duinencomplex en het aanpalende Calmeynbos, als op circulair watergebruik. De projectkosten bedragen 852.000 euro, waarbij het steunbedrag van maximaal 75 procent wordt afgetopt op 500.000 euro.

“De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder. Ook in de kustregio zijn de effecten van het veranderend klimaat duidelijk merkbaar. Steeds meer Vlamingen stellen zich terecht vragen over hoe de toekomst gaat evolueren. Met de Blue Deal hebben we voor het eerst een concreet plan op tafel liggen, gestoeld op aanbevelingen vanuit de wetenschap, waarmee we op het terrein ook effectief het verschil kunnen maken en Vlaanderen wapenen tegen extremere weersomstandigheden”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Tweede projectoproep

Het Departement Omgeving lanceert binnenkort een tweede en laatste projectoproep rond watersystemen in de kustduinen. Het Vlaggenschipproject Duinencomplex mikt op acties van de lokale overheden en organisaties (eigenaars, beheerders, gebruikers, polderbesturen, waterbedrijven, …) die actief zijn in de kustduinen. De projecten dienen het watersysteem in zowel de bebouwde als onbebouwde kustduinen te versterken. Het watersysteem omvat zowel grondwater- als oppervlaktewaterprojecten, en bundelt acties zoals ontharding, infiltratie, circulair watergebruik, …

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.