Definitief ontwerp Vlasakker voorgesteld: 17 hectare nieuw stadsgroen in Kortrijk

Redactie KW

Met de aanplanting van het geboortebos werd eerder dit jaar het startschot gegeven voor de realisatie van het nieuwe stadsgroen Vlasakker. Het betreft een 17 hectare groot open gebied tussen de Etienne Sabbelaan, Maandagweg, woonwijk Tarweveld/Klaverveld, hogeschool Vives en universiteit Kulak. Het definitieve ontwerp werd donderdag 30 juni toegelicht. De uitvoering van de werken start eind dit jaar, het einde is voorzien begin 2023.

6,6 ha akkerland wordt omgezet naar nieuwe hoogwaardige natuur met natuurlijke gras- en hooilanden, bomenrijen en grachtstructuren. De eerder aangeplante bossen van onder andere het geboortebos, creëren dichte boszones. De bestaande vegetatie, struiken en bomen op de zuidelijke helft worden behouden, versterkt en uitgebreid. De beekvallei van de Pietje Patersbeek wordt heringericht om natte natuur alle kansen te geven. Een bestaande natte zone wordt een moerasbos waar unieke planten en dieren de kans krijgen om zich te vestigen en uit te groeien.

“De inrichting van dit stadsgroen is een belangrijke schakel in de ambitie van het stadsbestuur om de onderwijsinstellingen op ‘t Hoge, Vives, Kulak en Syntra, verder met elkaar te verbinden tot één grote campus, het ‘one campus’-model. De gronden van de Vlasakker zijn eigenlijk bestemd als ‘gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen’. Vroeger bestonden er dan ook plannen om er een wetenschapspark in te richten en dus ook te bouwen, maar hier zie je de bouwshift in uitvoering”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Wout Maddens.

Wandelen en spelen

De toegangspoorten tot Vlasakker worden vernieuwd, van waaruit meerdere nieuwe wandelpaden vertrekken doorheen het volledige groengebied. Een centraal vlonderpad (een plankenweg) leidt je naar verschillende uitzichtpunten met zitgelegenheid. Zo wordt bijvoorbeeld de beleving van het bufferbekken versterkt met een indrukwekkend uitkijkpunt. Jonge Kortrijkzanen en bezoekers vinden op verschillende locaties in het park speel- en ravotzones waar ruimte is voor recreatie en avontuurlijk spelen.

Natuurlijke corridor

Ook de ruime omgeving van Vlasakker werd onder de loep genomen om verbinding met bestaande natuur en groenzones te maken en extra groenzones te ontwikkelen. Vanuit Vlasakker wordt zo verbinding gemaakt met het Ecolab van de Kulak, een terrein met jonge bossen, natuurlijke poelen, hooilanden en boomgaarden.

Van daaruit stap je via de Maandagweg en enkele trage wegen over de Ambassadeur Baertlaan naar een nieuwe groenzone aan Sportcampus Lange Munte, Crematorium Uitzicht en begraafplaats Hoog Kortrijk. De groenzone vormt een uitkijkpunt voor het achtergelegen open landschap en wordt ingezet als natuurlijke corridor. Het grasland wordt ecologisch beheerd, bestaande houtkanten worden verbreed en een nieuwe toegangspoort brengt je via een pad tot het achtergelegen bufferbekken dat door Natuurpunt wordt beheerd.

“Met Stadsgroen Vlasakker zetten we een volgende stap in onze ambitie om 100 hectare extra natuur en bos te realiseren in Kortrijk”, zo besluit Bert Herrewyn, schepen van Natuur, Biodiversiteit en Kinderen en Jongeren.

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.