Debat over patrijzenjacht laait op door petitie van jachtvereniging

West-Vlaanderen biedt de ideale leefomstandigheden voor patrijzen. Hubertus Vereniging Vlaanderen start een petitie om de jacht op patrijzen te behouden. Volgens de vereniging nemen veel jagers maatregelen om de soort in stand te houden en zijn zij niet de hoofdoorzaak van de dalende patrijzenpopulatie. Vogelvereniging Vlaanderen pleit dan weer wel voor een jachtverbod.

©Pixabay
©Pixabay

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

“We willen aantonen aan de samenleving en aan de politieke partijen dat er wel degelijk een draagvlak is voor de jacht op patrijzen” verklaart Maarten Goethals, communicatieverantwoordelijke bij Hubertus Vereniging Vlaanderen de motivatie achter de petitie.

“Wij vinden dat een sluiting van de patrijsjacht een negatieve beïnvloeding zal hebben op de patrijsjacht. In Nederland is er al een verbod op de patrijsjacht en daar zie je dat de populatie blijft dalen. De mensen die aanvankelijk voor een verbod waren, zijn van mening veranderd en halen nu bakzeil. Wij willen aantonen dat de jagers niet de oorzaak zijn van het probleem, maar de omgeving.”

“Niet jacht, maar natuur is probleem”

Goethals ziet vooral dat de optimale leefomgeving voor de patrijs verdwijnt en legt daar het probleem. “Er is steeds minder geschikte biotoop voor de patrijs. De patrijs heeft nood aan gevarieerde klimaten, met een combinatie van gewassen. Daarom dat West-Vlaanderen de provincie bij uitstek is waar de meeste patrijzen leven. Daar heb je veel meer open vlaktes en akkers en dat gecombineerd met gewassen. De situatie in West-Vlaanderen is niet precair want daar heb je een gezonde situatie met een stevige populatie.”

Ten slotte vraagt Goethals voor een eerlijk debat. “De jagers krijgen altijd de meeste kritiek en moeten telkens de rekening betalen terwijl het onze schuld niet is. Wij vinden dat we geen eerlijke kans krijgen om aan het debat deel te nemen, ook al hebben we stevige argumenten. Wij willen aantonen dat het wel degelijk mogelijk is om de patrijzenpopulatie in stand te houden én de jacht op patrijzen toe te laten.”

Contradictorische beleid

Niet iedereen is diezelfde mening toegediend. Jan Rodts, woordvoerder bij Vogelbescherming Vlaanderen, vindt dat de Vlaamse overheid zoveel mogelijk maatregelen moet nemen om de patrijzen te beschermen. “Het is echt wel nodig om de jacht op patrijzen te sluiten omdat je als Vlaamse overheid niet enerzijds de patrijs op de rode lijst kunt zetten als kwetsbare soort en anderzijds de jacht op die soort toelaten. Als een soort op de rode lijst staat, worden er initiatieven genomen om die soort in stand te houden en als je daarop de jacht toelaat, dan ben je contradictorisch in je beleid. Je moet als overheid alle mogelijke negatieve invloeden op die soort vermijden.”

Rodts heeft bovendien een andere verklaring voor de situatie in Nederland. “Daar belandde de patrijs ook op de rode lijst en heeft de Nederlandse op hetzelfde moment beslist om de jacht te verbieden. Ik heb met de mensen in Nederland gesproken die verschillende projecten hadden opgericht en daar verwaterden die projecten na een tijdje. Als je een project opstart, is het ook wel de bedoeling dat je daar mee doorgaat. Je neemt pas beslissingen op het moment dat je ziet dat je project geen kans op slagen heeft.”

“Handelen uit eigenbelang”

“Het is dan ook een beetje godgeklaagd dat de jachtlobby het spel dan altijd zo wil spelen. Bovendien heeft de jachtlobby ook al gezegd dat ze hun terrein voor de patrijs niet meer zullen verzorgen als de jacht op die dieren verboden wordt. Dan spreken we echt wel van handelen uit eigen belang.”

Rodts kan zich dan weer vinden in de argumentatie dat het gebrek aan een geschikte biotoop voor de patrijs, de grootste boosdoener is. “Ons huidige landbouwsysteem is daar verantwoordelijk voor. Dat is gericht op grootschaligheid en monoculturen, op winst maken en dergelijke. Die kleine akkers, omgeven door heggen en knotwilgen, zijn voor een groot deel verdwenen uit Vlaanderen en dat is het grootste probleem. Het Vlaamse landschap is ontkleed en daardoor vinden ook natuurlijke predators als de vos makkelijker de weg naar patrijzen.”

(Matthew Pyck)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.