Buurt bezorgd om mogelijke kap van bomen tussen Felix D’Hoopstraat en Driesstraat: “Een boom van 150 jaar oud compenseer je niet met een paar jonge boompjes”

Vlnr. Herman Duprez (voorzitter Groen Tielt), Ives Desmet (buurtbewoner) en An Vanden Bussche (gemeenteraadslid Groen Tielt). © SV
Redactie KW

Er loopt een openbaar onderzoek rond het nivelleren van het terrein tussen de Felix D’Hoopstraat en de Driesstraat in Tielt, waar al langer sprake is van een nieuwe verkaveling. Buurtbewoners willen voorkomen dat alle groen op de site van 2,5 hectare verdwijnt en nemen de wapens op. Bijgestaan door oppositiepartij Groen pleit het buurtcomité voor het maximale behoud van de bomen op de site. Volgens het stadsbestuur zal er niet blindelings gerooid worden.

Het stadsbestuur zette in februari vorig jaar al het licht op groen voor de ontwikkeling van het gebied tussen de Driesstraat, de Kleine Weg en de Felix d’Hoopstraat, ondanks 325 bezwaarschriften van buurtbewoners zouden er in het gebied van 2,5 hectare zo’n 89 wooneenheden komen. Die plannen zijn nu in een nieuwe fase aanbeland. Er loopt een openbaar onderzoek over het bouwrijp maken van het terrein. Daarbij zouden de bestaande gebouwtjes gesloopt worden, terwijl ook ruim honderd bomen gekapt dreigen te worden. Ook het perceeltje achter het kapelletje in de Felix d’Hoopstraat staat vermeld op het aanplakbiljet en daar staan enkele reuzegrote eiken van minstens honderd jaar oud.

Kadaster

“Dat stukje staat echter niet op het kadastraal plan”, zegt Herman Duprez van Groen Tielt, die de bezorgdheden van de buurt deelt. “Mogelijk is daar iets fout gelopen, maar hoe dan ook moeten we hier vermijden dat men eerst alles platgooit en daarna pas begint na te denken over de invulling van de site. Dat dreigt hier te gebeuren, want in de aanvraag voor de omgevingsvergunning is nog geen sprake van compensatie voor of behoud van het bestaande groen. Dat zou pas in de fase van de verkavelingsvergunning behandeld worden. Dat is de omgekeerde wereld. Een boom van 150 jaar oud compenseer je niet met een paar jonge boompjes.” Volgens de partij staat de kwestie ook haaks op het bestuursakkoord van de meerderheid, waarin staat dat er bij werken aandacht zou zijn voor de integratie van de bestaande natuur en het beperken van de verharding.

Bezwaarschriften

Ook Wonen Oost Leefbaar Houden, het buurtcomité dat in 2021 de vele bezwaarschriften verzamelde tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan dat de basis legde voor de verkaveling, trekt aan de alarmbel. “Alle begrip dat er ingezet moet worden op verdichting, maar de manier waarop is belangrijk. We hebben al zo weinig groen in Tielt”, zegt woordvoerder Ives Desmet. “Liever zien we dat het groen dat we nu hebben maximaal behouden blijft. Eventueel kan het perceeltje achter de kapel zelfs dienen als de start van een mooi groen lint dat van de Felix d’Hoopstraat helemaal tot aan Monteval doorloopt. Daar zou Tielt wel bij varen.” Samen met enkele medestanders trok hij vorige week op pad in de omgeving van de Driesstraat, de Kleine Weg en de Felix d’Hoopstraat, goed voor 120 bezwaarschriften.

Fout

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V), die het dossier ondertussen zelf ook onder de loep nam, stelt de buurt gerust. “Het perceel achter het kapelletje staat effectief op het aanplakbiljet, maar dat is inderdaad een administratieve fout. Dat perceel staat niet op het kadastraal plan en hoort er dus ook niet bij. Die fout zal wellicht rechtgezet moeten worden met een administratieve lus (dat betekent dat er een nieuw openbaar onderzoek moet komen – red.). Ook voor wat de overige argumentatie van het bezwaarschrift betreft hebben we alle begrip. Zomaar rooien en starten met een tabula rasa zonder dat we zicht hebben op welke bomen er al dan niet behouden kunnen blijven lijkt me persoonlijk ook niet de meest logische manier van werken. De sloop van de oude gebouwtjes lijkt me geen probleem. Al kan ik in deze niet voor mijn beurt spreken, want het is uiteindelijk aan het schepencollege om te beslissen over deze aanvraag.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier