Bredere Velddambeek beschermt Vrijgeweidestraat in Ruddervoorde tegen overstroming

Jurgen Vanlerberghe, Bart Naeyaert en Barbara Bellinck op de winterbedding van de Velddambeek. (GS)
Redactie KW

De Provincie West-Vlaanderen heeft over een lengte van 1 km een winterbedding aangelegd langs delen van de Velddambeek in Baliebrugge, Ruddervoorde. De winterbedding laat de Velddambeek toe om gecontroleerd uit haar oevers te treden. Extra dijken beschermen de huizen in de Vrijgeweidestraat tegen wateroverlast.

De winterbedding is een afschuining van 5 m breed waarop zich een vochtige ruigte kan ontwikkelen. De bedding kan heel wat extra water bergen, en beschermt zo de huizen in de Vrijgeweidestraat. Die waren gevoelig voor overstromingen.

Goed voor vleermuizen

De afgeschuinde strook werkt ook als natuurverbinding langs de beek. “Dat is goed voor vleermuizen. Deze waterloop verbindt twee groengebieden die zeer waardvol zijn voor vleermuizen, de kolonie bij het kasteel Pecsteen en deze in groenhovebos”, weet gedeputeerde Jurgen Van Lerberghe.

“In een latere fase worden deze delen van de Velddambeek beplant met onder andere knotbomen, zonder dat het beheer van de waterloop in het gedrang komt. Deze vochtige ruigte zal zich verder ontwikkelen en terug insecten aantrekken wat dan ook weer goed is voor de vleermuizen.”

Aan het eind van de tuinen van de laagstgelegen huizen van de Vrijgeweidstraat zijn dijken aangelegd voor extra bescherming. De dijken zullen mee begraasd worden met het aangrenzend perceel. De kostprijs voor deze werken bedraagt ongeveer 100.000 euro waarvan 70% gesubsidieerd wordt door de VLM.

Landinrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid

De Provincie heeft de winterbedding en de dijken aangelegd als onderdeel van het landinrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid van de Vlaamse Landmaatschappij. Met deze werken slaat de Provincie twee vliegen in één klap, de bewoners van de Vrijgeweidestraat krijgen bijkomende bescherming tegen wateroverlast en de waterbergende en natuurverbindende functie van de Velddambeek wordt verbeterd.

Het zijn niet de eerste maatregelen uit het inrichtingsplan om de wateroverlast in de regio Groenhove-Vrijgeweid aan te pakken. In 2017 legde de VLM en de provincie West-Vlaanderen al het speelbos met bufferbekken Torhout aan. Daar is ruimte gemaakt voor 16.000 m³ water. In 2020 legde VLM een bufferbekken aan van 4.000 m³ aan het afrittencomplex van de E403 in Torhout.

Ook voor extra natuurverbinding werd eerder al gezorgd via het inrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid. In 2021 werd in een koker onder de E403 een verbinding gemaakt voor amfibieën en kleine dieren, zoals marters, tussen de vallei van de Velddambeek en Groenhovebos. De constructie is zo ontworpen dat het risico op verstoppingen minimaal blijft bij hoge waterstanden in de Velddambeek.

Toekomst

Volgend jaar legt de Provincie West-Vlaanderen een nieuw bufferbekken aan de Willemstraat in Zwevezele aan langs de Ringbeek, die uitmondt in de Velddambeek. De Provincie en de VLM onderzoeken welke bijkomende maatregelen nog nodig zijn tegen droogte en voor een betere waterkwaliteit langs de Velddambeek.

(GS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.