Bomen Kapel Milanendreef in zeer slechte staat: 135 beuken niet meer te redden

De imposante bomenrij in de Kapel Milanendreef moet plaats maken voor nieuwe jonge lindebomen. (foto GJZ)
Redactie KW

De Kapel Milanendreef is één van de mooiste locaties van Zwevegem. Spijtig genoeg gaat de gezondheid van de beuken in de dreef er op achteruit. Nu verkeren de bomen in zo’n slechte staat dat rooien de enige oplossing is.

De Kapel Milanendreef is de oudste en meest waardevolle dreef in Zwevegem. De ruim 500 meter lange dreef telt momenteel zo’n 135 beuken. Deze werden in de jaren dertig aangeplant nadat de grauwe abelen die er oorspronkelijk stonden, werden geveld. De Duitsers wilden daar immers een vliegveld aanleggen, dat echter nooit werd voltooid. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bevonden zich in de zone tussen de bomen de eerste Zwevegemse volkstuintjes. De dreef was ook vaak het decor voor de processies naar de Milanenkapel.

Dat de bomen er in slechte staat verkeren, werd reeds in 2010 duidelijk. Diverse zwammen manifesteerden zich op de stammen of wortels, en veel bomen toonden dood hout of ijle kronen. De Groendienst heeft toen samen met een extern deskundige één voor één alle bomen geïnspecteerd. Als gevolg van dit onderzoek werden toen enkele maatregelen getroffen. Zo kwam er een aangepaste boombemesting en men zorgde voor lichte mulching van de gazons onder en rond de bomen. Tevens werden de gazons er niet meer zo frequent gemaaid.

Na overleg met Onroerend Erfgoed werd beslist te kiezen voor linden

Zeer slechte staat

De bomen leken gered en de dreef werd op 5 mei 2017 zelfs erkend als beschermd dorpsgezicht door Onroerend Erfgoed.

Helaas werd bij een bomenonderzoek door Lukaboom in 2021 vastgesteld dat de dreef in een zeer slechte staat verkeert. “Na overleg met Onroerend Erfgoed werd beslist de beuken te vervangen door linden en voor de onderbeplanting zullen we kijken voor kleine struiken”, wist schepen van Groenbeleid Kristof Vromant (LB) te melden.

Bewonersvergadering

Volgens de schepen is het de bedoeling dat tegen eind februari alle bomen gerooid zijn en de aanplant van de nieuwe bomen tegen eind dit jaar voltooid is. “Het zal dan wel nog een tiental jaren duren voor we opnieuw kunnen spreken van een dreefeffect”, aldus de schepen. Hij voegt er nog aan toe dat de bomen in dergelijk slechte staat verkeren dat het hout zelfs niet meer kan gebruikt worden als biomassa.

De gemeente organiseert nog een bewonersvergadering op 19 januari waar alles zal verduidelijkt worden. Deze vindt plaats om 19 uur in het Gemeentepunt. (GJZ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.