ANB start herstelwerken in Nieuwpoortse Simliduinen

Met de natuurherstelwerken in de Simliduinen zet het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos in op een grotere natuurbeleving. © Isabelle Vanhassel IV
Redactie KW

Het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) start binnenkort met natuurherstelwerken in de Simliduinen en zet daarmee in op een grotere natuurbeleving.

De inrichtingswerken van de Simliduinen door het ANB kaderen binnen het natuurherstelproject Life+ FLANDRE van de Europese Unie. De Vlaamse Overheid trekt hiervoor 330.000 euro uit en schat dat de werken drie tot vier maanden zullen duren.

Het beheerplan werd uitgewerkt toen het ANB een tiental hectare van de Simliduinen opkocht nadat het Vlaams-Franse Interreg-project ten einde liep waarbij de duinen en polders tussen Duinkerke en Westende opgewaardeerd werden. Binnen het kader van dit project werden zo eerder al in het noordelijke deel van de Simliduinen sportvelden uitgebroken en een vochtige duinpanne hersteld.

Sinds 23 april 2019 kreeg dit opgekocht gebied het juridisch statuut van natuurreservaat. Aan de zuidelijke en westelijke kant kwam er in 2020 nog een mountainbikepad in samenwerking met Stad Nieuwpoort. Ook het uitkijkplatform en informatieborden aan de ingangen van de Simliduinen passen binnen dit project.

Open duinen

Oorspronkelijk bestonden de Simliduinen uit open gedeelten met droge duingraslanden, mosduinen en stuifduinen waartussen zeldzame plantensoorten groeiden. De voorbije decennia raakten de duinen echter sterk overwoekerd door struikgewas dat de inheemse begroeiing verdrong.

In het beheerplan zet het ANB ook in op het herstellen van de open duinbiotopen. Een deel van de populieren en struiken worden daarvoor verwijderd. Ook worden strooisel- en humuslagen afgegraven zodat duinmossen en kruiden er kunnen groeien. Vervolgens worden er begrazingsrasters geplaatst zodat pony’s de duinen kunnen begrazen en openhouden.

In de laagste zones worden poelen uitgegraven zodat er telkens water beschikbaar is. Het is dankzij deze poelen dat er uitbreidingsmogelijkheden zijn voor bedreigde diersoorten zoals de rugstreeppad. De poelen zijn ook waardevol omdat ze zorgen voor een optimale ontwikkeling van water- en oeverplanten. In het gebied zal het ANB ook enkele wandellussen voorzien en een centraal gelegen uitkijkplatform op een hoge duin bouwen. Aan de kant van de Simliwijk richt het ANB een wandelzone in waar bezoekers vrij kunnen rondlopen voor een betere natuurbeleving.

Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) is tevreden met de natuurherstelwerken. “Het mountainebikepad was een goede zaak en sinds de coronacrisis wandelen mensen al eens liever in de natuur, dus dat is mooi meegenomen.”

Zwerfvuil tegengaan

Wel hoopt hij dat er meer ingezet wordt op het tegengaan van zwerfvuil. “We zien nu al dat mensen er meer afval laten rondslingeren, maar die duinen moeten wel proper blijven”, klinkt het. Ook begrijpt de burgemeester niet waarom het ANB er bomen rooit. “Wij zetten net in op meer bomen en het behoud daarvan in Nieuwpoort en dan gaat het ANB er daar verwijderen. Ook al gaat het om exoten, toch vind ik dat jammer.” (DV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.