32 bomen van kap gespaard

Boomexpert Günther Claes poseert bij de rij populieren aan de linkerkant, die van de kap gespaard blijven.©type=
Boomexpert Günther Claes poseert bij de rij populieren aan de linkerkant, die van de kap gespaard blijven.©type="Seq" annie callewaert (Foto ACK)
Redactie KW

In 2019 werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het kappen van 32 hoogstammige populieren en het aanplanten van 22 zwarte elzen en 10 knotwilgen op de percelen gelegen in de Zuidbroekstraat 12, ter hoogte van ‘De Rhille’ in Woumen, bij het stadsbestuur ingediend. Het stadsbestuur gaf hiervoor goedkeuring, maar Groen Diksmuide was het daarmee niet eens.

“We hebben beroep aangetekend bij de deputatie van de provincie bij de dienst omgevingsvergunningen”, vertelt boom- en klimaatspecialist Günther Claes die ook kernlid van Groen Diksmuide is. “De populieren waarover het gaat zijn redelijk jong en kerngezond, ik ben dat zelf gaan onderzoeken. Bomenrijen zoals deze, die toegang biedt tot De Blankaart, worden steeds zeldzamer in Diksmuide en deze bomenrij is gekarteerd op de biologische waarderingskaart als biologisch waardevol en zeer beeldbepalend voor het landschap.”

Günther Claes trok zelf naar de zittingen en nam de rol van verdediger op zich. “Ik was gewapend met voldoende bewijsmateriaal en kon de rechter overtuigen dat het kappen van deze bomen lijnrecht tegenover het decreet staat, deze bomen kappen geeft een slecht voorbeeld en zal ervoor zorgen dat iedereen zomaar kan beginnen kappen”, aldus Günther.

“De bomenrij is volgens het gewestplan Diksmuide-Torhout gelegen in een deels gebied voor dagrecreatie, deels landschappelijk waardevol agrarisch gebied en deels natuurgebied. We zijn ontzettend blij dat we in deze gevolgd werden en de bomen niet mogen gekapt worden. Het is zeker niet onze bedoeling tegen het Diksmuidse bestuur in te gaan maar wel integendeel met hen samen te werken om een mooie en goede natuurlijke omgeving te behouden.”

Eerste schepen Marc Deprez ( Idee Diksmuide), bevoegd voor ruimtelijke ordening, milieu en duurzaamheid reageert: “Dit arrest is nergens goed voor en zal mensen tegenhouden van nog bomen te planten. Het is een heel moeilijke oefening om privé-personen nog aan te moedigen om te investeren in bomen. We waren van plan om het groenplan uit te breiden en bij te sturen maar zullen nu toch een afwachtende houding aan nemen, en het arrest eerst nog eens goed nalezen. Ze hebben nu één veldslag gewonnen maar er komen er nog, momenteel lopen er nog acht zaken in Brugge. Het is op deze manier geen leuk werken meer. Er zijn al mensen die op hun eigen grond een kapvergunning aanvroegen en na de reactie van Groen de aanvraag terug introkken omdat ze de hele rompslomp van een juridisch getouwtrek niet zagen zitten.”

Na dit arrest zal de bomenrij langs de Zuidbroekstraat verder het landschap sieren, ze zijn van de kap gered.

(ACK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.