Na uitstel van drie jaar worden vestingen bij Ieperse Menenpoort gebaggerd

Schepen van Leefmilieu Valentijn Despeghel (Vooruit).© TP
Schepen van Leefmilieu Valentijn Despeghel (Vooruit).© TP
Redactie KW

Na een uitstel van drie jaar worden de langverwachte baggerwerken uitgevoerd in de vestinggrachten aan beide kanten van de Menenpoort. Het dossier is vlotgetrokken na bekommernissen over de veiligheid door de aanwezigheid van oorlogsprojectielen in de bodem. Er wordt nog even gewacht op de broedende vogels vooraleer de kranen op drijvende pontons worden gezet, als het water dan hoog genoeg staat.

Het vorig stadsbestuur kondigde in het najaar van 2018 baggerwerken aan in de Ieperse vestingen, maar die werden voor onbepaalde duur uitgesteld omdat een bodemscan heel wat metalen objecten aan het licht bracht. Het ging om fietsen, maar ook om een honderdtal oorlogsprojectielen.

“De aannemer wilde het dossier opnieuw bekijken en nagaan of hij de werken kon uitvoeren volgens de initiële prijs. Intussen is er in samenspraak met alle betrokkenen een up-to-date veiligheidsplan opgemaakt en is het dossier vlotgetrokken”, bevestigt huidig schepen van Leefmilieu Valentijn Despeghel (Vooruit).

Voorrang aan broedende vogels

In principe kunnen de werken nu starten, maar er wordt nog even gewacht op de broedende vogels. “Het broedseizoen is voorbij op 15 juni”, aldus Despeghel. “We moeten dan wel nagaan hoe hoog de waterstand is, want er zal gewerkt worden met kranen op drijvende pontons. Als het water hoog genoeg staat, beginnen we deze zomer. Anders wachten we op voldoende regen in het najaar.”

“Het is belangrijk dat we tijdens de werken het ecosysteem zo weinig mogelijk verstoren, de taluds sparen en vestingmuren niet beschadigen” – Schepen Valentijn Despeghel

Het gaat in totaal om 500 meter grachten aan beide kanten van de Menenpoort tot aan het voormalige openluchtzwembad en tot aan de Vaubanstraat. “Er wordt samengewerkt met heel wat partners aan dit project. Denk maar aan vestingeigenaar Stad Ieper, vestingbeheerder Vlaamse Milieumaatschappij, ontmijningsdienst DOVO, CO7, Natuurpunt en Agentschap Natuur en Bos. Het is belangrijk dat we tijdens de werken het ecosysteem zo weinig mogelijk verstoren, de taluds sparen en vestingmuren niet beschadigen. Er wordt naar schatting 12.000 ton slib uitgegraven. Via veerbootjes wordt het slib naar de kant gebracht en dan via vrachtwagens vervoerd naar een stockageplaats in de buurt van de Rijselseweg. Er wordt een plan opgemaakt om de hinder zo veel mogelijk te beperken.”

Overstroming

De vestingen werden nog nooit gebaggerd. “Toch zeker niet na de Eerste Wereldoorlog. De werken zijn noodzakelijk. Te veel slib en organisch materiaal zorgen voor methaangasvorming in het water, waardoor het ecologisch evenwicht verstoord wordt. We willen het waterleven meer kansen geven. Daarnaast is er extra capaciteit nodig om water te bufferen. Door de klimaatverandering komen er hevigere regenbuien op ons af, waardoor de kans bestaat dat Ieper overstroomt. Hopelijk komt het nooit zover, maar net daarom moeten we nu actie ondernemen.” (TP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.