Mestverwerkend bedrijf Compovit uit Diksmuide moet verplicht chemische luchtwasser plaatsen om geurhinder in te perken

Het mestverwerkend bedrijf Compovit op de Heernisse zorgt al enkele jaren voor klachten bij bewoners. © JH
Redactie KW

De milieustakingsrechter in Veurne verplicht het mestverwerkingsbedrijf Compovit op de industriezone in Diksmuide om binnen de maand een chemische luchtwasser te installeren. Dat moet ervoor zorgen dat de overmatige geurhinder nog meer aan banden wordt gelegd. “We zijn blij dat de rechter de ernst van de problematiek erkent”, reageren burgemeester Lies Laridon en schepen Marc Deprez.

Het mestverwerkend bedrijf Compovit op de Heernisse zorgt al enkele jaren voor klachten bij bewoners. Zeker in de zomer is de geurhinder echt problematisch. Er liepen tal van klachten binnen waarna het Vlaams Departement Omgeving in 2021 zelfs een geurstudie hield om het probleem in kaart te brengen. In totaal hielden 36 vrijwilligers ‘een geurdagboek’ bij en geurexperten gingen zelfs snuffelmetingen uitvoeren. Alle inspanningen ten spijt bleef de geurhinder echter onaanvaardbare proporties aannemen. De stad Diksmuide trok daarom in september naar de milieustakingsrechter in Veurne waar het vroeg om het bedrijf verplichte geurbeperkende maatregelen op te leggen. Het haalde die slag nu thuis.

Verplicht chemische luchtwasser

“Er werd een tijdelijke oplossing voorgesteld om de geurhinder te beperken tot de realisatie van het biobed en de laadsas”, motiveerde de rechter. “Deze oplossing bestaat erin om de laatste, biologische luchtwastrap van de bestaande luchtbehandelingsinstallatie om te bouwen tot een chemische luchtwastrap. Deze chemische luchtwastrap zou de aanwezige geurcomponenten met een nog hogere efficiëntie verwijderen. Een deskundige heeft bevestigd dat de geurhinder significant zou moeten afnemen.”

De rechter verplicht Compovit nu die chemische luchtwasser te plaatsen. Compovit zelf heeft plannen om een nieuwe loods met grote capaciteit te bouwen. Daarin zou een biobed gebouwd worden dat de lucht extra zuivert en voorzien worden van een laadsas voor de vrachtwagens. De stad Diksmuide gaf een positief advies voor de nieuwe technieken, maar een negatief advies voor de gevraagde uitbreiding. De deputatie van de provincie kende toch een voorwaardelijke vergunning toe maar daartegen ging het Departement Omgeving in beroep. In afwachting van die uitspraak moet het bedrijf nu dus zeker al de luchtwasser plaatsen.

Problematiek ernstig genomen

De stad Diksmuide reageert in naam van burgemeester Lies Laridon en schepen van milieu Marc Deprez positief op de beslissing van de milieustakingsrechter. “We zijn blij dat de rechter de ernst van de geurproblematiek onderkent én een oplossing afdwingt op korte termijn. We hebben onze advocaat de instructie gegeven om onmiddellijk contact op te nemen met de raadsman van Compovit, zodat de chemische luchtwasser er snel komt. Compovit liet reeds weten te berusten en uitvoering te geven aan het vonnis. Onze hoop is dat met deze chemische luchtwasser de ergste geurhinder wordt opgelost en dat de minister snel uitspraak doet over de vergunningsaanvraag van Compovit, zodanig dat we niet te lang moeten wachten op een definitieve oplossing.” (JH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.