Meeste omwonenden willen bloemenweide op ontharde parking Westmolenstraat in Wervik

Bewoners van de Westmolenstraat konden hun mening kwijt over de ontharding van hun plein. © LVW
Redactie KW

De stad gaat de grote parking in de Westmolenstraat ontharden. Het gaat om 2.500 vierkante meter. Er vond een eerste bevolkingsmoment op de site plaats. “De meeste buurtbewoners opteren voor de aanleg van een bloemenweide”, aldus schepen van Omgeving en Ruimte Bert Verhaeghe (Stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project).

“In juli voorzien we ook een brede presentatie en dan is iedereen uit de stad welkom”, vertelt Tom Vandamme, teamcoach Openbaar Domein bij de stad. “Voor alle duidelijkheid: er zijn nog geen plannen, wel een aantal voorbeeldscenario’s die hier te zien zijn.”

Op de plek stond lang geleden de feesttent tijdens de Briekenhoekfeesten van weleer. Geert Decock en Jos Kennes wonen er sedert 1982. “We kiezen ook voor een bloemenweide en vinden de inspraak positief”, zegt Jos. “Bloemen zorgen voor kleur in de wijk. En hopelijk komt er ook een deftig voetpad want dat is er nu niet. Soms had die parking wel nut. Onze kinderen en later onze kleinkinderen speelden hier, maar ondertussen werden ze groter.”

Aanleg in 1971

De parking werd aangelegd in 1971. Er was toen sprake van een supermarkt. Vandaar de aanleg van de parking. De supermarkt kwam er uiteindelijk niet. “Een participatief traject met de buurt moet het hart van de wijk een nieuwe, groene toekomst geven”, aldus Bert Verhaeghe.

“Een initiatief dat perfect past binnen onze beleidsdoelstellingen op het vlak van ontharding en vergroening, maar het zijn de buurtbewoners die de concrete plannen mogen vorm geven. Zo hoopt de stad een gedragen project met een echte meerwaarde voor de buurt te realiseren. Bij de heraanleg van een plein willen we de omwonenden betrekken. Het inrichtingsplan zal worden opgemaakt door de Intercommunale Leiedal.”

Omwonden kregen eerder de kans om per brief of online een eerste bevraging over het huidige en toekomstige gebruik van de site in te vullen. Er ligt tijdelijk een lap kunstgras, met twee zitbanken. Een brievenbus ter plaatse moet de ideeën en suggesties verzamelen, een groot infobord met QR-code naar een afzonderlijke webpagina zal de buurt tijdens het ganse traject informeren.

Schetsontwerp

Twee medewerkers van Leiedal waren op het bevolkingsmoment aanwezig. “Alle mogelijke toekomstige functies komen aan bod. We tonen welke impact die op de beleving op de site kunnen hebben, en uiteraard kan de buurt opnieuw haar mening kwijt”, klinkt het bij Leiedal.

“Om de discussie op gang te brengen, werd in een eerste verkennend onderzoek al een aantal voorbeeldscenario’s uitgewerkt, om aan te tonen wat er van de plek zou kunnen worden: een tiny forest, een bloementuin, een volkstuin, een bufferbekken met ruimte voor avontuurlijk spel. De feedback uit de bevraging én het bevolkingsmoment zal daarna de basis vormen voor een eerste ontwerpworkshop in mei waaruit een schetsontwerp moet ontstaan.”

Voorontwerp in najaar

Dat schetsontwerp wordt op een infomarkt in juli opnieuw aan de omwonenden voorgelegd. Op basis van hun laatste opmerkingen wordt het ontwerp in een tweede workshop aangepast en verfijnd tot voorontwerp, dat in het najaar tot slot aan het brede publiek zal worden gepresenteerd. In de loop van 2023 zouden de werken van start moeten gaan, zodat ze in het voorjaar van 2024 opgeleverd kunnen worden.

Eerder kwam de ontharding al ter sprake tijdens de gemeenteraad. Raadslid Kristof Vandamme (CD&V) stelde toen voor om de uitvoering door de eigen medewerkers van de technische dienst te laten doen. (EDB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.