Massale vissterfte op kanaal Ieper-IJzer, stad Ieper stelt Vlaamse Waterweg in gebreke

Heel wat vissen sterven door de eendenkroos. © Stad Ieper
Redactie KW

Sedert enkele jaren kampt het kanaal Ieper-IJzer met een probleem van agressieve eendenkroosbloei. Het veroorzaakt problemen voor de vaartuigen, maar heeft ook een ongunstig effect op de waterkwaliteit. De zuurstofwaarden dalen tot het nulpunt waardoor alle waterleven sterft.

Het fenomeen van de eendenkroos komt elk jaar terug. Ook nu kleurt het water opnieuw gifgroen en dat heeft gevolgen voor de vispopulatie. Heel wat vissen overleven niet en in combinatie met de hoge temperaturen zorgt dat voor een onaangeneme geur.

“De eerder gemaakte afspraken werden niet of onvoldoende nageleefd”

De stad Ieper, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) zijn al ruime tijd vragende partij om de Vlaamse Waterweg, beheerder van het kanaal, extra maatregelen te doen nemen. De Vlaamse Waterweg ruimde enkele weken geleden wel een deel kroos op, maar dat bleek onvoldoende om de aangroei van het kroos in te dijken. “Wij drongen vanaf midden juli aan om dit zo spoedig mogelijk opnieuw uit te voeren op het bovenpand van het kanaal”, klinkt het bij Stad Ieper. “Pas na het signaleren van de vissterfte kreeg de stad de bevestiging dat het ruimen spoedig zou aangevat worden.”

Ongenoegen bij hengelaars

De provinciale visserijcommissie zette de voorbije jaren vis uit in het kanaal en plaatste beschermende netten tegen aalscholverpredatie. De hengelaars zien nu met lede ogen hoe deze inspanningen een maat voor niets blijken te zijn. “Wij hebben dan ook begrip voor het ongenoegen dat onder de hengelaars leeft”, aldus schepen Valentijn Despeghel (Vooruit). “Net zoals er veel begrip is voor de ongelukkige bootvaarders die vastlopen in het dikke pak eendenkroos, voor de toeristen die de Ieperse haven hierdoor niet meer willen aandoen, voor de verhuurders van logies die hun klanten vroegtijdig zien vertrekken en voor de misnoegde omwonenden die uitkijken op de groene smurrie en met de geuroverlast zitten.”

Druppel op hete plaat

De stad zelf plaatste net zoals de vorige jaren preventief enkele beluchters in het kanaal. “Dit zorgt plaatselijk voor een kwaliteitsverbetering, maar is uiteraard slechts een druppel op een hete plaat. De VMM volgt sedert het voorjaar 2022 met multiparametersondes de waterkwaliteit op de voet op. De zuurstofwaarden blijven zeer laag en gaven al een signaal dat verdere actie noodzakelijk was.”

“Gezien dit onvoldoende en laattijdig gebeurde, heeft de stad beslist om de Vlaamse Waterweg in gebreke te stellen. Hoewel we als stad beseffen dat een oplossing niet eenvoudig is en dat de huidige weersomstandigheden de problematiek in de hand werken, menen wij dat de eerder gemaakte afspraken niet of onvoldoende worden nageleefd. We verzoeken om tot een versnelde aanpak over te gaan. Concreet betekent dit dat de Vlaamse Waterweg het ruimen van de sliblaag binnen een zo kort mogelijke termijn dient uit te voeren en dat de aanpak van het eendenkroos versneld en proactief dient te gebeuren.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.