Luminus dient nieuwe aanvraag in; gemeente blijft bij standpunt en dus tegen mogelijke komst van drie windturbines op Pittemberg

Belga
Wouter Vander Stricht

Het actiecomité ‘Leefbaar Pittem en Bergteam’ en de gemeente Pittem zien met lede ogen aan er een nieuwe vergunningsaanvraag is voor drie windturbines op Pittemberg. Het dossier is al sinds 2020 hangende, maar het protest van omwonenden (1.200 bezwaarschriften) en de gemeente zorgde ervoor dat de vergunning afgewezen werd. Pittem wil immers het open landschap daar behouden. Maar nu is er dus een nieuw aanvraag binnen. Daarin wordt nog meer onderzoek gedaan naar de impact van de windmolens op de omgeving. “Maar wij blijven bij ons standpunt”, klinkt het bij burgemeester Denis Fraeyman (CD&V). “Die windmolens staat te dicht bij ons centrum.”

Het openbaar onderzoek van de nieuwe aanvraag loopt van 5 januari tot 3 februari 2023. Aan het dossier gaan al een hele geschiedenis vooraf, waarbij omwonenden en de gemeente Pittem de handen in elkaar sloegen om de vergunning, die eerder al door de Deputatie werd goedgekeurd, te bestrijden. Daar slaagden ze ook in, maar nu is er dus een nieuwe aanvraag. “Dit is gewoon een verder zetting van de procedure. Omdat wij daar gelijk kregen bij de Raad van vergunningsbetwistingen, was het nu opnieuw aan de minister om een beslissing te nemen”, zegt de burgemeester die ook bevoegd is voor het omgevingsvergunningenbeleid.

Nu heeft Luminus een nieuwe aanvraag ingediend. Een van de elementen die de tegenstanders van de windturbines aanhaalden, was de invloed op de directe omgeving. “Luminus heeft nu een nieuwe projectnota laten opstellen, die extra aandacht heeft daarvoor. Ik heb die nog niet helemaal kunnen doornemen”, zegt de burgemeester. Maar in die studie heeft men onder meer aandacht voor vogeltrafiek en de vleermuizen die er hun habitat hebben. “Maar dat verandert niets aan ons standpunt. Wij vinden dat die turbines te dicht bij de bewoning en de kern van onze gemeente zouden komen. Naar ik verneem zullen wij als gemeente in de maand maart gehoord worden. Maar wij houden daar dus zeker het been stijf.”

“We hadden gehoopt dat er geen nieuwe aanvraag zou komen” (Lobke Ugille, Leefbaar Pittem en Bergteam)

Bij Leefbaar Pittem en Bergteam reageert men ontgoocheld op de nieuwe aanvraag. Maar ook daar blijft men strijdvaardig. Lobke Ugille: “Uiteraard zijn we ontgoocheld, maar we wachten ook nog verder nieuws van onze advocaat af. We hadden echt gehoopt dat het zou eindigen bij de vernietiging van de vorige aanvraag en dus geen nieuwe zou komen. Maar het is hoog tijd dat men dit van structureel bekijkt en niet elke boer die geld nodig heeft de kans geeft zo zijn grond aan veel geld te verhuren. De overlast is immers voor de omwonenden.”

Wat voorafging

De Deputatie verleende op 6 augustus 2020 de omgevingsvergunning voor de drie windturbines in Pittem. Hiertegen gingen zowel het gemeentebestuur van Pittem als een aantal omwonenden, verenigd in het lokaal Actiecomité Leefbaar Pittem, in beroep. Op 30 maart 2021 verleende de minister van omgeving ondanks de beroepen en bezwaarschriften toch opnieuw een omgevingsvergunning. Het gemeentebestuur en Leefbaar Pittem gingen in hoger beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In 2021 was er bovendien nog een bizarre wending in het dossier wanneer ook aanvrager Luminus zélf in beroep ging tegen de vergunning die de Vlaamse regering aan de windmolenbouwer toekende. De vergunning bleek immers ‘niet uitvoerbaar’: de motor die in de molens moet komen, was niet meer leverbaar in België. Met het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 27 oktober 2022 was het nu wachten op een nieuwe beslissing van de minister en Luminus. En dat resulteerde nu toch in een nieuwe vergunningsaanvraag.

De details van de omgevingsvergunningsaanvraag vind je hier.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.