Lo-Reninge trekt 30.000 euro uit voor energie-efficiëntie

Redactie KW

De stad Lo-Reninge kan nu definitief rekenen op 30.000 euro Europese middelen via het Interreg project See2Do tussen Vlaanderen en Nederland. De stad engageert zich om daarnaast ook zelf 30.000 euro vrij te maken. De gemeenteraad gaf hiervoor zijn goedkeuring. Het geld zal gebruikt worden om de energie-efficiëntie van de Lo-Reningse gebouwen in kaart te brengen.

“De doelstelling is om via deze middelen energie-efficiëntie te bewerkstelligen in onze gemeente bij overheidsgebouwen, bedrijven en particuliere woningen door middel van een thermografische luchtfoto”, zegt burgemeester Lode Morlion. “Op die manier zullen alle 1.300 woningen in kaart kunnen worden gebracht. Iedere burger zal kunnen zien of zijn dak goed of minder goed geïsoleerd is.”

“De bedoeling is om op basis van deze gegevens nadien samen met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) bijeenkomsten te organiseren waarbij de burger zal geïnformeerd worden”, gaat de burgemeester verder. “Ervaring leert ons dat grotere steden dit ondertussen met succes hebben uitgevoerd. De burger blijkt hierbij bijzonder geïnteresseerd te zijn.”

Het stadsbestuur is ervan overtuigd dat dit een stimulans zal zijn voor veel burgers om initiatieven te nemen omtrent het verder en beter isoleren van hun woning.

“Dit project kadert ook perfect in de doelstellingen die werden opgenomen in het kader van het Burgemeestersconvenant”, besluit Lode Morlion. “Ook Lo-Reninge is toegetreden tot dit convenant waarbij het de bedoeling is om tegen 2020 20 procent minder CO2 uitstoot te produceren.” (KVCL)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.