Landbouwbedrijven bedreigd door code oranje

De familie Colpaert omringd door het stadsbestuur en gemeenteraadsleden van de meerderheid. © Ilse
Redactie KW

Vrijdagavond 19 juni brachten het Oudenburgse College van Burgemeester en Schepenen en gemeenteraadsleden van de meerderheid een bezoek aan de hoeve Colpaert in de Clemensheulestraat.

Bedoeling was de uitbaters een hart onder de riem te steken naar aanleiding van de code oranje die het landbouwbedrijf kreeg. Deze code krijgen bedrijven die volgens normen van Europa te veel stikstof uitstoten en hierdoor dreigen te worden beperkt in hun activiteit. Het betreft niet alleen landbouwers maar ook industrie.

“Te veel stikstof in de bodem en het grondwater is slecht voor planten, dieren en mensen. Het leidt tot vermesting en verzuring van het grondwater en de bodem. Mensen kunnen ziek worden van het vervuilde drinkwater. Bepaalde planten overleven niet op stikstofrijke bodems en de groei en bloei van andere planten vertraagt”, legt schepen van Milieu Ulrike Vanhessche uit. “Uiteraard is de stopzetting van vergunningen een grote bezorgdheid voor de landbouwers en de schepen van Landbouw. Het is dus belangrijk dat de Vlaamse overheid een goed evenwicht zoekt tussen landbouw en milieu in het kader van de kwaliteit van het grondwater en het bieden van rechtszekerheid aan de landbouwers. Laat milieu en landbouw samenleven en laat de verschillende sectoren overleggen en samenwerken om te zoeken naar een goed evenwicht”, aldus nog de Milieuschepen.

“Wat is nu het gevolg voor Oudenburg? Hier zijn gelukkig geen rode bedrijven, wat betekent dat de activiteit moet worden stopgezet. Wel kregen acht van onze 70 landbouwbedrijven code oranje. Dat is ook het geval voor de familie Colpaert die wordt geconfronteerd met grote rechtsonzekerheid door het invoeren van compensatiemaatregelen in Oudenburg voor de uitbreidingswerken in de haven van Zeebrugge. Om deze mensen te steunen heeft de meerderheidsfractie in beslist om op donderdag 25 juni, naar het voorbeeld van de provincie en een hele reeks andere gemeenten, een motie betreffende de uitvoering van de instandhoudingsdoelstellingen en de gevolgen van de programmatorische aanpak stikstof voor te leggen ter bespreking en goedkeuring op de gemeenteraad. Via deze motie willen we een krachtig signaal geven aan de Vlaamse regering. Bedoeling is te zoeken naar een gezond evenwicht tussen de belangen van de landbouwsector die aanstuurt op flankerend beleid ter ondersteuning van de landbouwbedrijven en de natuursector die de kaart van het herstelbeleid, en dus een dalende milieudruk bepleit. We hopen dat ook de oppositie deze motie straks goedkeurt. Met deze motie willen we de getroffen plaatselijke landbouwers, doch zonder hiermee het belang van de instandhoudingsdoelstellingen van de natuurrichtlijnen te willen minimaliseren een hart onder de riem steken”, aldus Ulrike Vanhessche namens het Oudenburgse stadsbestuur.

(LIN – foto Ilse)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.