Tien projecten in de prijzen bij klimaatwedstrijd Stad Brugge

Piet De Ville

In het kader van de doelstelling om de CO2-uitstoot met minstens 40 procent te reduceren tegen 2030 organiseerde stad Brugge een klimaatwedstrijd onder de noemer ‘zorgen voor morgen’. Uit de vele kandidaturen werden uiteindelijk tien projecten weerhouden.

Met het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant 2030 engageerde ook de Stad Brugge zich om tegen 2030 de uitstoot van CO2 met minstens 40 procent te verminderen in vergelijking met 2011. “Een grote uitdaging waarvoor we een lokale campagne met de baseline ‘zorgen voor morgen begint vandaag’ hebben uitgerold”, stelt schepen voor Klimaat en Energie Minou Esquenent (CD&V).

“Met de klimaatwedstrijd ‘zorgen voor morgen’ hebben we een prijzenpot van 30.000 euro ter beschikking gesteld voor projecten die zich concreet engageren rond de CO2-doelstelling. Er waren een groot aantal kandidaturen en in het College van 7 december selecteerden we tien projecten.” Zes laureaten focussen op het besparen van CO2 door een ander soort energiegebruik. Vier projecten schakelen zich in in de Brugse voedselstrategie, om zo indirect de uitstoot van CO2 te verminderen.

Energetische renovatie

Een van de laureaten is de Brugse afdeling van de christelijke organisatie Sint-Michielsbeweging, ook wel bekend als vzw AGAPE. Deze vereniging bekommert zich om kwetsbare Bruggelingen en zet zich ook sterk in voor het voorkomen van voedselverlies en het verdelen van voedseloverschotten. Met de bakfiets haalt AGAPE voedseloverschotten op om die te herverdelen via hun sociale winkel Potpouri.

De vereniging wil met de fondsen die ze van Stad Brugge ontvangt via de klimaatwedstrijd onder meer een energetische renovatie van haar centrum in de Jan Boninstraat financieren. Er zouden zonnepanelen op het dak komen en er wordt geïnvesteerd in ledverlichting.

Andere laureaten zijn de vzw Brugge Geeft Energie, voetbalclub De Zeemeeuw in Zeebrugge (die duurzame ledverlichting met bewegingsdetectie zal installeren in de kleedkamers), Grootouders voor het Klimaat, vzw Bruggeplus die haar Uitwijk-karavaan zal voorzien van zonne-energie, Maatwerkbedrijf SOBO, Atelier M, Kok Feuvif en Kantel vzw.