Samen werken aan duurzame klimaatprojecten door extra subsidies

© (Foto NS)
Nele Sabbe
Nele Sabbe Medewerker KW

In de gemeente Wingene werd er een nieuw overkoepelend reglement voor duurzame milieu- en klimaatprojecten goedgekeurd. Het reglement is afgestemd op de actuele noden en het budget zal vanaf volgend jaar met 25 procent stijgen.

Met het nieuw, goedgekeurd reglement worden de huidige versnipperde subsidiereglementen met betrekking tot duurzame milieu- en klimaatprojecten geactualiseerd en geïntegreerd in één reglement. Daarbij komt een budgetverhoging in 2023 met 5.000 euro. De realisatie van een aantal initiatieven kunnen zo mogelijk gemaakt worden en voorziet subsidies voor verschillende maatregelen.

Schepen van Milieu en Klimaat Brecht Warnez verduidelijkt: “We willen inwoners en verenigingen ondersteunen als zij initiatieven nemen die de kwaliteit van het milieu verbeteren, de klimaatopwarming tegengaan en die de kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen. Het budget zal vanaf volgend jaar met 25 procent stijgen”.

Aanleg geveltuinen

Het streefdoel is intussen gekend. Men wil tussen de periode van 2019-2024 op het gemeentelijk grondgebied 14 600 bijkomende bomen planten en dit komt neer op één boom per inwoner. De gemeente kan deze uitdaging onmogelijk alleen realiseren en wil samen met bedrijven en inwoners hiernaar streven. Men komt zo tot een positieve impact met afkoeling in hete weersomstandigheden, het overtollig water wordt opgeslorpt en er komt schonere lucht vrij. “Onze dorpskernen kunnen een stuk groener worden”, gaat Brecht verder. “Als gemeente werken we daar aan bij de bouw van het komende Keizerspark. Maar eigenlijk kan in de meeste tuinen een boom geplant worden, mits de boomsoort uiteraard afgestemd is op de beschikbare plaats.”

Vanaf dit jaar wil de gemeente daarom de inwoners overtuigen met een jaarlijkse gesubsidieerde groepsaankoop. De gemeente subsidieert verder het onderhoud van kleine landschapselementen zoals hagen en knotbomen in de open ruimte. Nieuw is dat nu ook de aanleg van geveltuinen onder bepaalde voorwaarden mogelijk wordt.

Subsidies

Daarnaast blijft de gemeente ook subsidies verlenen voor het installeren van regenputten en infiltratievoorzieningen bij bestaande woningen. De gemeente verleent ook steun voor het ontharden en vergroenen van particuliere voortuinen en het heropenen van grachten. Schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove (CD&V) vult aan: “We moeten regen veel meer als een geschenk uit de hemel zien en het ook zo koesteren. Hoe meer regenwater in de bodem kan dringen, hoe minder regenwater moet afgevoerd worden en hoe kleiner de kans op wateroverlast. Tegelijkertijd worden onze grondwaterreserves weer aangevuld. Alle beetjes helpen.”

Het milieu- en klimaatreglement voorziet in extra subsidies voor gemeentelijke verenigingen die initiatieven nemen rond milieu, natuur, klimaat en duurzame ontwikkelingen. Ook scholen worden hierbij ondersteund. Het volledig reglement kan nagelezen worden op www.wingene.be/klimaatsubsidies.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.