Provincie West-Vlaanderen wil vier gebieden klimaatrobuust maken

Het doel van het programma Water-Land-Schap is om problemen met water in landelijke gebieden op te lossen. © Pixabay

Voor vier plaatsen in West-Vlaanderen wil de provincie een erkenning aanvragen als waterlandschap. “We willen problemen met te veel of te weinig water in bepaalde gebieden in onderlinge samenhang oplossen”, klinkt het. Het gaat om projecten in Kortrijk, Beverhoutsveld, de IJzer-Handzamevallei en de Romboutswervepolder.

Periodes van intense regenval, gevolgd door periodes van extreme droogte: de klimaatverandering laat zich overal voelen, ook in West-Vlaanderen. Om de regio te wapenen tegen de gevolgen ervan en het landschap klimaatrobuust te maken, wil de provincie vier gebieden laten erkennen als waterlandschap. “Het doel van het programma Water-Land-Schap van Vlaanderen is om problemen met water, zowel te veel als te weinig, in landelijke gebieden in onderlinge samenhang op te lossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied zoals landbouwers, bewoners en landschapsbeheerders”, klinkt het. “Zo werken we aan sterkere landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit, een opvang van teveel aan water.”

Vier gebieden

De provincie selecteerde vier gebieden. In het zuiden van Kortrijk gaat het om een betere bodemkwaliteit als basis voor veerkrachtige landbouw. Om de biodiversiteit te verbeteren, wil men waterlopen als groenblauwe corridors inrichten. In Beverhoutsveld (in Beernem en Oostkamp) ligt de focus op onder- en bovengrondse natuurlijke waterbuffering. In de Westhoek moeten het Blankaartbekken en Handzamevallei de klimaatsponzen van de ruime regio worden. In de Romboutswervepolder, een van de oudste polders van Vlaanderen, staat het zoeken naar een duurzame verbinding tussen landbouw en natuur centraal, met het watersysteem als rode draad.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.