Minister Demir maakt geld vrij voor nieuw project waterteelt in Roeselare

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. © JAMES ARTHUR GEKIERE Belga

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft samen met de Vlaamse Landmaatschappij 16 gebiedsgerichte projecten en 8 innovatieve projecten geselecteerd die de extreme droogte en wateroverlast in Vlaanderen een halt moeten toeroepen. De minister maakte hiervoor in totaal 15 miljoen euro vrij.

Uit 45 voorstellen werden 16 gebiedsgerichte projecten geselecteerd. Het gaat onder meer om het Blankaartbekken en de Handzamevallei in West-Vlaanderen, waar men de valleien wil omvormen tot klimaatsponzen van de toekomst. In Oost-Vlaanderen wil de provincie de Molenbeek, Gondebeek en Driesbeek omvormen tot klimaatrobuuste valleien.

In Vlaams-Brabant werkt het Regionaal Landschap Zuid-Hageland in de Velpevallei het project Wet Nature DeVELPment uit. In Antwerpen komt er een project Bodemwater in de vallei van de Kleine Nete. En in Limburg komen er projecten om de Voerstreek, de Dommelvallei en het gebied Munsterbeek klimaatrobuust in te richten.

Klimaatverandering

Al deze gebiedsgerichte projecten krijgen tot 2026 de tijd om hun plannen te realiseren, in samenwerking met partners. “Door alsmaar meer kennis op te doen, kunnen we een concreter antwoord bieden op de gevolgen van de klimaatverandering, die ook alsmaar extremer worden. Dat zullen sowieso integrale antwoorden en oplossingen zijn. Iedereen moet zijn of haar duit in het zakje doen. Vandaar dat zowel overheden, waterloopbeheerders, natuurverenigingen als landbouwers in deze projecten nauw gaan samenwerken. Droogte en wateroverlast zijn immers problemen die ons allen aangaan”, zegt minister Demir.

Daarnaast selecteerde ze ook acht innovatieve, kortlopende projecten. Die starten dit voorjaar, waarbij de nadruk ligt op het testen van nieuwe technieken of innovaties. “Daaruit leren we welke maatregelen in Vlaanderen zinvol zijn als antwoord op klimaatverandering. Experts volgen de resultaten van die innovatieve trajecten nauwgezet op en stimuleren de deelnemers om hun aanpak op te schalen naar een Vlaams niveau, van elkaar te leren en effecten te meten”, klinkt het.

Waterteelt

Het betreft onder meer een project in Roeselare om nieuwe waterteelten uit te proberen. In Bocholt-Peer gaat men onderzoeken hoe wetlands kunnen geïntegreerd worden in landbouwactiviteiten. In Damme en de Kempen werkt de Universiteit Antwerpen aan een nieuw meetsysteem om grondwatersystemen beter in kaart te brengen, zodat een gedetailleerde sturing mogelijk wordt. In Ledegem wordt een nieuwe manier van waterzuivering aangelegd, om water te sparen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.