Kortrijk geselecteerd als onderzoeksstad voor emissievrije distributie

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) wil dat uitlaatgassen van vrachtwagens en bestelwagens tegen 2025 voorgoed geweerd worden uit stadskernen. © NICOLAS MAETERLINCK BELGA

Naast Kortrijk zijn ook Antwerpen en Leuven geselecteerd als onderzoekssteden voor een voorbereidende studie rond emissievrije belevering in stadskernen. Dat meldt het departement Mobiliteit & Openbare Werken woensdag in een persbericht. De bedoeling is om tegen 2025 alle leveringen in stadskernen emissievrij te laten plaatsvinden.

Uit onderzoek blijkt dat stedelijke logistiek vervuilend is. De tien à twintig procent laatste voertuigkilometers zijn goed voor minstens een kwart van de CO2-uitstoot van het stedelijk transport en tot de helft van de andere emissies (stikstof en fijn stof). Daarom wil Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) dat uitlaatgassen van vrachtwagens en bestelwagens tegen 2025 voorgoed geweerd worden uit stadskernen.

Daarvoor wordt in eerste instantie een voorbereidende studie op poten gezet. Die zal plaatsvinden in Antwerpen, Kortrijk en Leuven. Daarin zal worden nagegaan welke zones emissievrij moeten zijn en wat de noden zijn op het vlak van (laad)infrastructuur, logistiek en investeringen. Daarnaast zal de studie bepalen welke flankerende maatregelen noodzakelijk zijn en wordt de methodologie voor de evaluatie vastgelegd.

In 2023 zullen dan pilootprojecten worden georganiseerd in een aantal Vlaamse centrumsteden. Na twaalf maanden volgt dan een evaluatie. Dat moet dan uiteindelijk leiden tot een kaderovereenkomst.

“Het is ons doel om minstens met alle centrumsteden een kaderovereenkomst af te sluiten”, vertelt Peeters. “Alle andere lokale besturen kunnen uiteraard ook dit engagement aangaan. Ik roep hen alvast ook op om hier aan mee te werken, net als de grote bedrijven en de sectorfederaties.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.