Joris Cools strijdt voor een beter klimaat in en rond Tielt

Joris Cools is een advocaat voor het klimaat.© foto KV
Joris Cools is een advocaat voor het klimaat.© foto KV
Kjenta Vangampelaere

Deze week ging de Klimaatzaak van start, een actie ondersteund door meer dan 62.000 burgers die de Belgische overheid via de rechtbank willen dwingen om haar aan de klimaatbeloftes te houden. Joris Cools is een van hen. Al jaren strijdt hij voor een beter klimaat in en rond Tielt.

Onder het motto ‘advocaat voor het klimaat’ roept Joris Cools de Tieltenaars toe op de markt tijdens de klimaatactie. Veel woorden en beloftes, maar hoe zit het eigenlijk met het klimaat in Tielt? “Het is natuurlijk moeilijk om een gebied af te bakenen als we over het klimaat spreken”, zegt Joris. “Het is wel zo dat er in Tielt al een aantal dingen gebeuren. Vanuit de Mondiale Raad pleiten wij ervoor om de SDG’s, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, te halen.” Die SDG’s dienen om welvaart te bevorderen en tegelijkertijd de planeet te beschermen tegen klimaatverandering. “Het nieuwe bestuur heeft die SDG’s intussen opgenomen in het bestuursakkoord, dus dat is al een hele stap.”

We zijn er nog niet

Joris Cools is lid van de Mondiale Raad in Tielt en hielp onder andere het Mobiliteitsplan opstellen. “Achter het stadhuis staan bijvoorbeeld twee deelwagens, maar we zijn ook bezig om te kijken wat we rond duurzame energie kunnen doen en wat we kunnen veranderen in het aankoopbeleid. Denk maar aan de oorsprong van producten en verpakkingsarme producten, zoals ze bij BOKAAL ( verpakkingsarme winkel in Tielt, red .) verkopen. Het is ook zo dat Tielt het Burgemeestersconvenant ondertekende om de CO2-uitstoot tegen 2030 te verminderen.”

Toch al een aantal dingen waarmee de stad zich inzet voor het klimaat. “Maar we blijven oplossingen zoeken en blijven kijken waar de stad kan verbeteren”, verzekert Joris. “Zorg dragen voor onze aarde stopt niet na enkele veranderingen natuurlijk. Zo is er nog heel veel werk als het op landbouw aankomt en kunnen we ook overschakelen van fossiele brandstof naar andere energiebronnen.”

Jong activisme

Veel mensen moeten nog wakker worden, maar Joris kwam al lang geleden tot de vaststelling dat hij zorg moest dragen voor onze planeet. “Ik herinner me nog goed dat ik als klein manneke in 1968 nog een werkje heb gemaakt over milieuvervuiling, dus het is iets waar ik me al langer in vastgebeten heb”, glimlacht Joris. Voor velen is het nog een ver-van-je-bedshow, terwijl het probleem om de hoek ligt te loeren. “Het zuiden merkt veel sneller de gevolgen van de klimaatopwarming, qua droogte, overstromingen en stormen, terwijl het noorden vaak de oorzaak is.”

Volgens Joris is het zeker vijf voor twaalf. “Er bestaan al jaren rapporten en studies over de klimaatopwarming waarmee er hogerop niets gebeurt. Maar als ik zie hoe snel de regering beslissingen kan nemen om het coronavirus te bestrijden, frons ik toch wel eens mijn wenkbrauwen.”

Er wordt vaak gedacht aan grote veranderingen om het klimaatprobleem op te lossen, maar eigenlijk kan je zelf ook al heel wat ondernemen. “Ik doe alle kleine verplaatsingen met de fiets, koop zo veel mogelijk lokaal en liet bijvoorbeeld mijn huis volledig isoleren zodat ik de verwarming lager kan zetten. Maar als het er echt op aankomt, zijn het vooral de overheden die structurele beslissingen moeten nemen. Wetenschappers tonen ook aan dat het echt urgent begint te worden, dus laten we er werk van maken nu we nog kunnen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.