IN KAART Deze gemeentes hebben al een water- en droogteplan om zich te wapenen tegen klimaatveranderingen

Tegen eind 2024 heeft elke gemeente een hemelwater- en droogteplan nodig. © Unsplash
Phebe Somers

Tegen eind 2024 moeten Vlaamse gemeenten beschikken over een zogenaamde blue deal, een hemelwater- en droogteplan. Als ze dat niet hebben, verliezen ze bepaalde watergerelateerde subsidies. In onze provincie staat de teller momenteel op 11 gemeentes. “De modaliteiten van het wegvallen van subsidies staan nog niet vast, maar sowieso is het een goed idee om werk te maken van zo’n plan,” aldus West-Vlaams gedeputeerde Bart Nayaert.

“Een hemelwater- en droogteplan (HWDP) omschrijft een integrale, gedragen en gebiedsdekkende visie op het volledige watersysteem in de gemeente. Deze visie moet leiden tot maatregelen op het terrein zodat een watersysteem kan ontwikkeld worden dat bestand is tegen de gevolgen van de klimaatverandering.”

Blauwdruk met criteria

In West-Vlaanderen maakten 11 gemeentes al een plan op. Sommige daarvan deden dat echter voordat de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid de blauwdruk publiceerde waarin bepaalde criteria staan omschreven. Mogelijks hebben deze plannen dus nog bijsturing nodig. In 18 gemeentes is het lokale bestuur bezig met de opmaak van een blue deal. (lees verder onder de kaart)

Gedeputeerde Bart Nayaert is ervan overtuigd dat ook de rest van de provincie zal volgen, en neemt zelf ook maatregelen om in te spelen op het klimaat van de toekomst: “We zijn heel betrokken bij de opmaak van deze plannen en helpen de lokale besturen waar nodig. Maar we wachten niet op de gemeentes om te werken aan waterbeheersing. Zelf blijven we onder andere gecontroleerde overstromingsgebieden plaatsen, maar die werken lopen geregeld vertraging op door wetgevingen en de druk op open ruimte. Daarnaast hebben we een droogtecoördinator en watermakelaar aangesteld.”

Zo'n blue deal bevat een omgevingsanalyse (vb. landgebruik), beschrijving van juridische context (vb. masterplannen), de beoogde doelstellingen (vb. X minder locaties met wateroverlast), een weergave van de mogelijkheden (vb. potentiële zones voor ontharding), een visie en actieplan per deelzone (vb. concrete maatregel en timing van nieuwe rioleringen) en een samenvatting die geschikt is voor het brede publiek.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.