Grootouders voor het Klimaat blinddoeken Jan Breydel en Pieter De Coninck op de Markt in Brugge

De actie van de Grootouders voor het Klimaat aan het standbeeld op de Markt in Brugge. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Maandagavond legt het Brugs stadsbestuur de gemeenteraad zijn klimaatplan ter goedkeurig voor. Brugge verbindt er zich toe om tegen 2030 de CO²-uitstoot met 49 procent te verminderen. “Mooi plan, maar waar blijven de nodige middelen en de concrete uitvoering”, hekelen de Brugse Grootouders voor het Klimaat. Bergbeklimmers bonden als teken van protest een blinddoek om de hoofden van de Brugse helden Jan Breydel en Pieter De Coninck op de Brugse Markt.

“Geen klimaatplan zonder middelen. Blijft Brugge blind voor de toekomst?” Die boodschap prijkte maandagmorgen op het standbeeld van Jan Breydel en Pieter De Coninck op de Markt in Brugge. Beide Brugse helden uit de Guldensporenslag waren geblinddoekt. Met deze actie uiten de Brugse Grootouders voor het Klimaat kritiek op het lokaal klimaatplan.

Tijdstabel

Ze vinden het positief dat Brugge een ambitieus plan heeft, maar woordvoerder Luc Sap wijst op een aantal tekortkomingen: “Zonder duidelijke tijdstabel, die aangeeft hoe Brugge dit in de praktijk zal waar maken, vrezen we dat de stad die doelstellingen nooit zal halen. Onder Renaat Landuyt beloofde Brugge met zijn burgemeestersconvenant de CO²-uitstoot tegen 2020 met 20 procent te verminderen. Dat streefdoel werd niet gehaald en bleef op amper 10 procent minder uitstoot steken.”

“Het stadsbestuur geeft evenmin aan met welke omkadering en financiële middelen ze dit plan wil realiseren. Er zijn meer dan 200 actiepunten opgenomen, maar met welk geld zullen die uitgevoerd worden? We rekenen erop dat binnen de drie maanden, als de begrotingswijzigingen doorgevoerd worden, er concreet zal te zien zijn hoeveel geld Brugge in 2022 wil spenderen aan het klimaat. We krijgen de indruk dat het huidig stadsbestuur de uitvoering van de klimaatdoelstellingen wil doorschuiven naar de volgende legislatuur, na de verkeizingen van 2024.”

Klimaatfonds

Luc Sap illustreert dit graag met een voorbeeld: “Brugge wil dat tegen 2030 maar liefst 14.500 woningen beter geïsoleerd zijn. Dat betekent dat per jaar 1.500 huizen moeten gerenoveerd worden. Om dat te doen, moet je naar de wijken trekken, de mensen wegwijs maken in de papieren winkel van premies. want het moet voor de Bruggelingen betaalbaar en haalbaar blijven. Bijgevolg zal de stad bepaalde investeringen moeten voorschieten en dan later recupereren via minder energieverbruik. Dat vereist de nodige omkadering en een sluitende financiering. Zoiets missen we in het huidig plan.”

De Brugse Grootouders voor het Klimaat vragen het stadsbestuur om prioriteiten op te stellen: “Er is nu al twee jaar gewerkt aan het huidig klimaatplan, we kunnen niet nog eens drie jaar verliezen. Er is nood aan een klimaatfonds. Men beweert dat door covid de stadskas leeg is. Maar Brugge is de op één na centrumstad met de minste schuld per inwoner. Als de stad bij de banken een goedkope lening, gezien de lage rentevoeten, kan afsluiten voor een congrescentrum of een expohal, moet dit ook voor investeringen in het klimaat kunnen gebeuren.”

Tenslotte dringt deze actiegroep aan op een degelijke opvolging van het klimaatplan: “Als men meer windmolens in de haven wenst of meer zonnepanelen op bedrijventerreinen wil, moet men dat nauwgezet opvolgen. Wachten tot 2030 is geen optie. Hetzelfde geldt voor het autoluw maken van Brugge of de realisatie van een warmtenet. Dat laatste is duur, maar is nog niet eens begroot. Zal men hiervoor opnieuw de Katelijnestraat moeten openbreken? Er is daar niet eens voordien over nagedacht”, hekelt Luc Sap.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier