Gemeenteraadslid Geert Van Tieghem: “Maak van Brugge een peukenvrije stad”

De vele peuken aan de bushalte bij Delhaize in Sint-Kruis.
Stefan Vankerkhoven

“Maak van Brugge een peukenvrije stad!” Die oproep lanceert gemeenteraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) naar het Brugs stadsbestuur. Hij pleit er zelfs voor om gasboetes op te leggen voor al wie een sigarettenpeuk op de grond gooit. De stad Brugge beraadt zich over sensibiliseringscampagnes en de aankoop van een afvalstofzuiger.

“In onze ‘scone’ stad kunnen we niet meer naast de ontelbare peuken kijken die op diverse plaatsen de grond en de omgeving ontsieren”, zucht gemeenteraadslid Geert Van Tieghem. Hij nam een foto nabij de bushalte aan de Delhaize in Sint-Kruis, die vol peuken ligt.

Niet biologisch afbreekbaar

“Ook op heel wat andere plaatsen vindt men massa’s peuken op de grond. Vooral nabij bushaltes en het Brugs station. Peuken zijn niet biologisch afbreekbaar in de natuur. Liefst 95 procent van de peuk bestaat uit kunststof”, vervolgt de Brugse politicus.

N-VA fractievoorzitter Geert Van Tieghem vraagt aan het stadsbestuur een gepaste aanpak: “Onze stad en ons milieu verdienen beter, dit onverantwoordelijk dumpen van zwerfvuil kunnen we niet verder laten betijen. Brugge moet een peukenvrije stad zijn.”

Peukentegels

Hij pleit voor een integrale peukenaanpak om komaf te maken met deze problematiek: “In eerste instantie moet er meer geïnvesteerd worden in de nodige infrastructuur, zoals peukentegels, wandasbakken, peukenkokers aan de zijkant van vuilnisbakken, asemmers, herbruikbare zakasbakjes.”

Geert Van Tieghem.
Geert Van Tieghem.

“Dit is belangrijk, zeker in de komende zomermaanden met hoge temperaturen. Een peuk gewoon in de vuilnisbak gooien of elders op dor gras houdt immers een ernstig risico op brandgevaar in. Bovendien kan en moet er ook ingezet worden op het recycleren van sigarettenpeuken ! En er moet ook werk gemaakt worden van een heuse communicatie- en sensibiliseringscampagne om deze problematiek in het daglicht te stellen.”

Gasboetes

“Hierbij kunnen o.a. ook scholen en horecazaken bij betrokken worden. En tenslotte moeten we ook op handhaving inzetten als sluitstuk van deze integrale peukenaanpak. Stad Brugge kan in deze zeker ook opteren om een gasboete op te leggen bij het op de grond gooien van een sigarettenpeuk. We moeten alles in het werk stellen om een ‘scone’ stad te blijven”, aldus Geert Van Tieghem.

Afvalstofzuiger

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) stelt: “Peuken zijn inderdaad een kwaal in onze stad maar ook in veel andere steden. Het probleem is dat de diensten van de stadsreiniging met de normale prikkers moeilijk alle peuken kunnen oprapen. Er moet dus met borstel en vuilblik gewerkt worden. Recent is er daarover gesproken in het schepencollege en werd gevraagd aan de dienst openbaar domein om te bekijken om met een afvalstofzuiger te werken.”

“Er is al een gasboete op het achterlaten van peuken. Ze maakt deel uit van de gasboete voor het achterlaten van afval op de openbare weg. Het grote probleem is dat je de dader op heterdaad moet kunnen betrappen. We bekijken ook om een sensibiliserende actie op touw te zetten.”

3,6 miljoen

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) voegt er nog an toe: “De stad wordt elke dag net gemaakt met diverse ploegen. Dat kost ons 3,6 miljoen euro. Persoonlijk ben ik zeker voor een peukenvrije stad. Wie een peuk gooit op openbaar domein, zou ik een boete geven van 30 euro….”

Klimaatschepen Minou Esquenet (CD&V) stelt: “Gas-ambtenaren hebben nu al de bevoegdheid te sanctioneren op het weggooien van peuken op de openbare weg. Ik vind het heel erg dat nog steeds zoveel mensen peuken gewoon op straat gooien, het is een vorm van zwerfvuil. Ik ben overtuigd dat breed en herhaaldelijken divers sensibiliseren nodig is, daar kunnen we zeker nog verder in gaan, maar het moet ook gecombineerd met handhaving, wat niet makkelijk is.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.