Eerste resultaten Brugs Klimaatplan voorgesteld

Vlnr. burgemeester Dirk De fauw, klimaatambtenaar Koen Timmerman, Pieter Boussemaere, klimaatexpert Vives Hogeschool en moderator van de klankbordgroep, en schepen Minou Esquenet. © (Foto CGRA)
Redactie KW

De CO2-uitstoot in Brugge is tussen 2011 en 2020 gedaald met 17%. “Dat is de meest opvallende en meteen ook de meest hoopgevende vaststelling”, aldus schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet, die vandaag samen met burgemeester Dirk De fauw de eerste tussentijdse resultaten van het ‘Klimaatplan 2030 BruggeNaarMorgen’ in primeur aan de pers voorstelde.

De CO2-uitstoot moet echter nog meer naar beneden. “Om tegen 2030 de helft minder CO2 uit te stoten, moeten we onze ambities verhogen. In de afgelopen 10 jaar is onze uitstoot verminderd met iets minder dan 2% per jaar. In de komende 10 jaar moeten we dat opdrijven naar min 3% per jaar. Dat zal actie vragen op alle terreinen van ons klimaatplan BruggeNaarMorgen.”

Fossielvrije verwarming

Zo is het de ambitie om woningen en gebouwen op termijn fossielvrij te verwarmen. Zonneboilers en warmtepompen vertegenwoordigen respectievelijk nog maar 0,2% en 0,3% van de huishoudelijke warmtevraag. “We moeten de overschakeling naar fossielvrije woning- en gebouwenverwarming drastisch versnellen en Stad Brugge zal dat ook doen.”

“In de gemeenteraad van oktober zullen we het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 goedkeuren, waardoor Stad Brugge van Vlaanderen 176.000 euro per jaar extra ontvangt. Dit bedrag willen we inzetten om renovatie en het overschakelen op fossielvrije verwarming te versnellen. Via buurtgerichte wijkrenovaties zoals nu al gebeurt in de wijk Sint-Lutgardis in Assebroek willen we samen met Bruggelingen stappen vooruit zetten.”

Voorts wordt het aantal aansluitingen op het warmtenet van IVBO verder uitgebreid en blijft men ook het eigen stadspatrimonium aanpakken, wat straks onder andere het geval zal zijn bij de renovatie van de site Groeninge en de bouw van BRUSK.

Hernieuwbare elektriciteitsstad

Derde vaststelling is dat Brugge de titel van hernieuwbare elektriciteitsstad mag claimen. “Deze hernieuwbare energie is in Brugge vooral afkomstig van de meer dan 50 windmolens die in Brugge opgesteld staan, voornamelijk in het noorden van de Stad. In 2021 zorgden deze windmolens voor 165.000 extra MWh per jaar.

“We zitten nu al zeer sterk voor op ons schema om tegen 2030 onze doelstellingen windenergie te behalen. We verwachten in 2021 en 2022 een sterke toename, aangezien een aantal windprojecten die ondertussen gerealiseerd zijn nog niet in deze cijfers zijn opgenomen.”

Op de zonnepanelen zit echter nog veel rek. “We moeten in Brugge nog heel wat zonnepanelen plaatsen en daar is nog heel veel plaats voor. Voor zowel kleine als grote installaties moeten we een inhaalbeweging doen. Brugse bedrijven worden via de vzw Brugge Geeft Energie gestimuleerd en dankzij hun werking (en de hoge energieprijzen) zijn heel wat ondernemingen wakker geworden en investeren ze volop in zonne-energie. Maar ook Bruggelingen willen we stimuleren om op hun eigen dak zonnepanelen te leggen. Groepsaankopen zijn ondertussen een enorm succes en willen we verder aanmoedigen. Ook op de eigen gebouwen zal Brugge verder investeren in zonne-energie, als het kan in samenwerking met een coöperatie, zodat ook Bruggelingen kunnen participeren.”

Fossielvrije verplaatsingen

Een vierde hoopvolle vaststelling is dat Brugge zich steeds meer fossielvrij verplaatst. Brugge zette de afgelopen jaren sterk in op fietsinfrastructuur en investeert via Plan Kopenhagen in 2022 – 2024 nog eens 5,7 miljoen euro in fietspaden in en rond de stad en de ontwikkeling van de stadsfietsroute. “Daarnaast wordt de zone binnen de omwalling (1127) één grote fietszone Centrum met meer dan 90 fietsstraten. Ook een deel van Christus-Koning wordt een fietszone.”

Steeds meer Bruggelingen kiezen ook voor deelmobiliteit en 125 gezinnen lieten zelfs hun nummerplaat schrappen in ruil voor een premie, waarmee ze kunnen instappen in autodelen, abonnementen nemen op het openbaar vervoer of een (E-)fiets kopen.

Er zijn nu ook meer dan 200 laadpunten operationeel in en rond de stad. “Het stadsbestuur legt zichzelf een doelstelling op van 1.000 laadpunten in 2025. Tegen 2030 zouden dat er 1.700 moeten zijn.”

Anno 2022 zijn alle Lijnbussen in het centrum hybrides, buiten het centrum rijden er nog heel wat dieselbussen. “Vanaf de zomer van 2023 zal op het kernnet enkel nog volledig elektrisch gereden worden met kleine aangepaste stadsbussen. In het centrum zullen vanaf dan geen niet-elektrische bussen meer rondrijden. Buiten het centrum zal gewerkt worden met hybride bussen.”

Klimaatalliantie en Klimaatdag

Om het Klimaatplan wat structuur mee te geven, wordt er gestart met een Brugse Klimaatalliantie. “Onze klimaatalliantie bestaat uit een beleidsgroep, een klankbordgroep (samengesteld uit een aantal Bruggelingen met expertise in klimaatzaken), een aantal Klimaatwerkbanken en een Open Netwerk”, geeft burgemeester Dirk De fauw mee.

Morgen donderdag vindt in het BMCC de Klimaatdag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten plaats. De meer dan 650 deelnemers zullen kennis en ervaring uitwisselen over lokaal klimaatbeleid. ’s Avonds zijn er meer dan 180 Bruggelingen, organisaties en ondernemingen ingeschreven voor een open netwerkmoment. De deelnemers kunnen dan kennisnemen van de eerste resultaten van het klimaatplan 2030. Ook de Brugse Klimaatalliantie zal dan worden voorgesteld en de aanwezigen zullen ook het charter BruggeNaarMorgen kunnen ondertekenen. (CGRA)

Meer info: www.brugge.be/klimaat.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.