Brugge vermindert aardgasverbruik met een derde

Brugge deed al stevige inspanningen om zijn aardgasfactuur te doen dalen. © Nando Lardi imageBROKER/Nando Lardi
Stefan Vankerkhoven

De energiecrisis vormt een erg acute uitdaging voor elke stad, zo ook voor Stad Brugge. Daarom nam de Stad, bovenop het energiebeleid van de voorbije jaren, van bij het begin van dit stookseizoen extra maatregelen. “De inspanningen lonen, want tussen september en november 2022 verbruikte Stad Brugge in 21 stadsgebouwen 37,7 procent minder aardgas ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar”, zegt schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet.

“De laatste drie maanden van 2022 hebben we in 21 stadsgebouwen het aardgasverbruik nauwlettend opgevolgd. Zo konden we nagaan of onze gezamenlijke inspanningen een effect hebben op het energieverbruik”, zegt schepen Minou Esquenet.

“We investeerden de voorbije jaren al sterk in het verduurzamen van verschillende stookplaatsen. Het Brugse Vrije bijvoorbeeld kreeg meest recent een volledig nieuwe set stookketels. In het huidig stookseizoen werd bovendien erg ingezet op het afregelen van stookplaatsen en energiezuinig gedrag.”

Besparing van 830.000 kilowattuur

De stooklijnen werden afgesteld op een lagere temperatuur, bepaalde ruimtes, zoals toiletten en kantoorgangen, werden niet of minder verwarmd en de bezetting van de kantoren werd onder de loep genomen. Ook het zachte najaar hielp om spaarzaam om te gaan met energie. De vele inspanningen lonen, want ze zorgden in de gemonitorde periode voor een besparing van 830.000 kilowattuur ten overstaan van 2021.

Schepen Minou Esquenet legt uit: “Dat is een besparing van wat vijftig gezinnen samen op een jaar aan aardgas verbruiken om hun huizen te verwarmen. Ook onze CO2-uitstoot daalde voor diezelfde periode met maar liefst 162 ton. Een besparing van CO2-uitstoot die gelijk is aan tachtig benzinewagens een jaar lang aan de kant laten staan.”

Streven naar klimaatneutraliteit in 2050

Deze tussenstand van het energieverbruik in 2022 is gebaseerd op de 21 stadsgebouwen waar er gedetailleerde informatie beschikbaar is. Voor zes gebouwen gebeurt dit via datalogging, voor 15 gebouwen via de maandelijkse factuur. Voor de overige stadsgebouwen baseert Stad Brugge zich op de jaarlijkse cijfers.

Stad Brugge engageerde zich in het Burgemeestersconvenant om de CO2-uitstoot op het volledige grondgebied stevig te laten dalen. De streefcijfers zijn: een daling van de uitstoot met 50 procent tegen 2030 en klimaatneutraliteit richting 2050.

“De CO2-uitstoot die Brugge als stadsorganisatie veroorzaakt, bedraagt slechts 1 tot 2 procent van wat totaal in de stad wordt uitgestoten. Dit is geen groot aandeel, maar een nul-uitstoot bereiken we pas als alle sectoren mee aan de kar trekken. Als we bovendien onze inwoners, ondernemers en bezoekers willen aanzetten tot duurzame actie, dan hebben we een grote verantwoordelijkheid om aan te tonen dat klimaatneutrale realisaties ook echt mogelijk zijn”, aldus schepen Minou Esquenet.

En in 2023?

Met het Energiejaarverslag van 2021 is aangetoond dat het energieverbruik van de Stad Brugge daalt. In vergelijking met 2011 daalde het totale verbruik (kWh) in 2021 met 12 procent en daalde de CO2-uitstoot met net iets meer dan 20 procent. De meest vervuilende energiebronnen, zoals stookolie, werden prioritair aangepakt.

“Gezien de nu gemeten stevige daling in het najaar van 2022, wordt ook voor dit jaar een verdere daling verwacht. De resultaten over het hele jaar 2022 worden opgenomen in het Energiejaarverslag 2022, dat in de lente van volgend jaar beschikbaar zal zijn”, besluit de Brugse schepen.

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.