Brugge is klimaatneutraal tegen 2050. Als iedereen meewerkt…

Schepen Minou Esquenet: “Niks doen is geen optie.” © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

De Brugse schepen Minou Esquenet (CD&V) legt maandag het Klimaatplan 2030 ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Brugge wil tegen 2030 de helft minder CO₂ uitstoten en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Ambitieus? De schepen heeft er een goed oog in.

“Natuurlijk heb ik geen garanties dat het lukt, maar ik heb er wel vertrouwen in. We rekenen op de medewerking van iedereen. We moeten samen op termijn zorgen voor een klimaatneutraal en -robuust Brugge. Dit ambitieuze klimaatplan is het resultaat van anderhalf jaar studie- en denkwerk. Het is gebaseerd op een expertenrapport en de bijdrage van vele betrokken organisaties, overheden en Bruggelingen. De stad kan het niet alleen, maar wil wel het goede voorbeeld geven.”

In welke zin geeft de stad het goede voorbeeld?

“Alle nieuwe gebouwen moeten energieneutraal zijn. We vergroenen ons wagenpark. Ik heb een dossier klaar om vijftien stadsgebouwen versneld energiezuinig te maken. We moedigen onze 1.500 medewerkers aan om met de fiets naar kantoor te komen. Op de nieuwe museumsite zullen we een warmtenet installeren om alle musea te verwarmen…”

Terugverdieneffect

De helft van de CO₂-uitstoot is afkomstig van Brugse bedrijven. Zijn zij bereid om voldoende inspanningen te leveren?

“Jawel. We zijn gaan praten met de haven en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), die de meeste industrieterreinen uitbaten. Zij hebben zich geëngageerd om de bedrijventerreinen duurzaam en energieneutraal te maken. Er is al heel wat gerealiseerd, met de hulp van de stad hebben de bedrijven op de Blauwe Toren al voor 1,5 miljoen euro aan zonnepanelen geïnstalleerd. We doen een energiescan en overtuigen hen van het terugverdieneffect, als zij investeren in energiebesparende maatregelen.”

Ik wil een taksforce in het leven roepen: een Brugse klimaatalliantie

“Interessant is ook de Vlaamse subsidie van 800.000 euro, waardoor zeventig laadpalen voor elektrische voertuigen bij Brugse bedrijven kunnen geplaatst worden. De enige voorwaarde is dat die laadpalen tien uur per dag ook publiek toegankelijk zijn.”

“IVBO zal straks 30 miljoen euro investeren in een warmtenet. Zo zullen we op termijn ook woningen in Christus Koning en het zwembad kunnen verwarmen. Er zijn plannen om Zeebrugge te verwarmen met de restwarmte van bedrijven. De Gistfabriek overweegt hetzelfde te doen voor de binnenstad. Ik wil een taskforce in het leven roepen: een klimaatalliantie – een netwerk van doeners, waarbij iedereen die bezig is met duurzame energie elkaar stimuleert.”

Verwarming is de grote boosdoener bij CO₂-uitstoot. Wordt de energietransitie niet onbetaalbaar voor de gewone Bruggeling, die nu al afziet van de hoge energieprijzen en geen geld meer heeft om te investeren in betere isolatie of duurdere, klimaatvriendelijke energie? Of zich geen elektrische auto kan permitteren?

“Niks doen is geen optie. Want dan wordt de maatschappelijke kost later nog veel groter. Kijk maar naar de kosten waarmee Wallonië zit door de overstromingen van vorig jaar. Iedereen wil toch aan zijn kinderen een leefbare stad nalaten? Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de hogere energieprijzen iedereen doen nadenken over het beter isoleren van woningen.”

Thermoscans

“Op die manier gaat de energiefactuur drastisch naar beneden. Onze energiecoaches voeren energiescans uit en geven advies. De WVI heeft in Assebroek thermoscans gedaan. Collega Franky Demon hervormde de opknappremie. Er zijn diverse subsidies voor energietransitie. Alle 60.000 woningen in Brugge kunnen niet op kosten van de stad beter geïsoleerd worden. Maar we kunnen de mensen helpen en ‘ontzorgen’: hen een heel traject aanbieden tot verbetering van hun huizen.”

Groen en ‘Grootouders voor het Klimaat’ stellen dat uw klimaatplan onvoldoende acties bevat die de omslag kunnen maken.

“Ons Klimaatplan 2030 is opgebouwd rond zeven Bruggen naar Morgen. Er zijn meer dan 228 acties opgenomen, die Brugge op weg zetten naar een klimaatneutrale stad in 2050. Die zeven bruggen zijn; fossielvrij verwarmen, hernieuwbare elektriciteit, duurzame mobiliteit, circulair ondernemen, lokaal eten zonder voedselverspilling, een klimaatrobuuste stad die gewapend is tegen droogte, hitte en wateroverlast. En de laatste brug is de focus op samenwerking via die klimaatalliantie. Elke brug bevat concrete doelstellingen die omgezet worden in acties.”

Lukt dat zonder begrotingswijziging en zonder extra centen? In de stadsbegroting merken we weinig van dat klimaatplan.

“De overheidskassen zijn de voorbije twee jaar geplunderd door de coronacrisis. Ik heb mijn collega’s schepenen gevraagd om binnen hun bestaande budgetten maximaal in te zetten op duurzaamheid. Zij zijn mij daarin gevolgd. We streven naar nog meer energiecoaches, er is sinds kort een hydroloog in dienst. Mercedes Van Volcem zet hard in op vergroening en ontharding. Als er een wolkbreuk boven de stad is, moet al dat water weg kunnen.”

Hoe zult u de Bruggelingen overtuigen van uw klimaatplan?

“Communicatie wordt een belangrijke hefboom. Er is een publieksbrochure gemaakt, waarin de uitdagingen en de inhoud van ons klimaatplan bevattelijk worden voorgesteld. Die brochure is verkrijgbaar in ons Klimaatpunt, een nieuw info-, advies- en ontmoetingspunt in het Huis van de Bruggeling. Je kan er terecht met al je vragen over hoe je zelf bij kan dragen tot de lokale klimaatdoelen. Medewerkers helpen je op weg bij woningrenovaties, zonnepanelen, het overschakelen op elektrisch rijden of deelmobiliteit. Ze geven zelfs tips hoe je je tuin klimaatrobuuster kunt maken.”

Info: www.brugge.be/klimaat

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.