Brugge hoopt op inhaalbeweging voor zonnepanelen in Unesco werelderfgoed

Stefan Vankerkhoven

Het wordt voor mensen in de historische binnenstad van Brugge, maar ook in Lissewege en Dudzale, voortaan makkelijker om zonnepanelen te plaatsen. Tot nu toe kon dit niet wegens het Unesco werelderfgoed en de beschermde polderdorpzichten. Het stadsbestuur hoopt nu op een inhaalbeweging met duidelijke voorschriften.

“In onze historische stad en de polderdorpen moeten we rekening houden met ons erfgoed. Daarom zijn bij verbouwingen niet altijd alle zaken zomaar mogelijk”, geeft de Brugse urbanisatieschepen Franky Demon toe. “Ook voor het plaatsen van zonnepanelen kan niet iedere inwoner zomaar panelen plaatsen hoe of waar hij dat wil. We willen met deze regelgeving voorkomen dat er een wirwar ontstaat aan zonnepanelen wat ook het uitzicht van onze mooie polderdorpen en historische gebouwen zou belemmeren.”

De reglementen voor de plaatsing van zonnepanelen zijn al oud en vereisen een actualisering. Ondertussen ziet het Brugse stadsbestuur elke dag opnieuw ook de groeiende vraag naar het plaatsen van zonepanelen, maar ook veel verwarring over de interpretatie van de bestaande reglementen.

Uitgangspunten

In afwachting van een globale vernieuwing van de verordening heeft Franky Demon de opdracht gegeven aan de administratie om een duidelijk communiceerbare visie op te maken over wat nu wel en niet kan qua plaatsing van zonnepanelen in de Brugse binnenstad, de kern van Lissewege en Dudzele en inventarispanden.

Voor dakvlakken aan de voorzijde van een pand, die direct uitgeven op het openbaar domein (straten, reien/waterlopen, parken en pleinen), blijft zichtbaarheid vanop het openbaar domein een aspect waar rekening mee gehouden wordt. De Stad Brugge liet door de Universiteit Gent een kaart maken waarmee die zichtbaarheid kan beoordeeld worden.

Normale beleving

“Als uit deze kaart blijkt dat de installatie bij een normale beleving van het openbaar domein niet zichtbaar zal zijn, zal de installatie kunnen vergund worden”, stelt Franky Demon.

Voor dakvlakken aan de achterzijde van een pand of van een bijgebouw wordt het aspect ‘zichtbaar vanop het openbaar domein’ maximaal positief beoordeeld. “Zonnepanelen zijn hier dus principieel mogelijk. Door deze dakvlakken in te zetten kan Brugge een inhaalbeweging maken op vlak van duurzame energie. Hierbij geldt wel één uitzondering: geeft het achterste dakvlak rechtstreeks uit aan een straat, reie/water, park of plein, dan geldt de beoordelingscriteria voor voorste dakvlakken”, aldus de schepen.

Hoekpanden

Wat hoekpanden betreft, woprden geen zonnepanelen toegelaten op daken die rechtstreeks grenzen aan het openbaar domein, daar kunnen zonnepanelen niet. De andere daken die niet direct grenzen aan het openbaar domein, kunnen wel een positieve beoordeling krijgen.

In bepaalde specifieke gevallen zullen de beoordelingscriteria niet zomaar kunnen toegepast worden. “Zo kan het bijvoorbeeld dat een pand een beschermd monument is of in beschermd stadgezicht ligt, waardoor er rekening moet gehouden worden met het advies van het agentschap Onroerend Erfgoed”, geeft Franky Demon toe.

In deze specifieke situaties zal het schepencollege beslissen aan de hand van een concrete, gemotiveerde beoordeling van de impact door de omgevingsambtenaar die zich hiervoor laat bijstaan door het deskundig advies van de stedelijke erfgoedconsulenten.

Omgevingsvergunning

“Door deze vernieuwde visie zijn er dus meer mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen. Op die manier kunnen we verder inzetten op duurzame energie in onze stad en de inwoners motiveren om te investeren in zonnepanelen. Belangrijk is dat in de binnenstad en in de historische kern van Lissewege en Dudzele nog altijd een omgevingsvergunning moet aangevraagd worden voor de plaatsing van zonnepanelen. Op andere locaties in Lissewege en Dudzele en de andere deelgemeenten is geen vergunning nodig. Goede afspraken, maken goede vrienden”, besluit Franky Demon.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.