https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Ieper zet toch deur op kier voor Landschapspark Westhoek

Het landschap van Heuvelland. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) kondigde op de Ieperse gemeenteraad van maandagavond aan dat het Westhoekoverleg op 14 september een beslissing zal nemen over het al dan niet indienen van een kandidatuur voor een Landschapspark Westhoek. Eerder gaf het Westhoekoverleg een negatief advies, maar nieuwe info over de voorwaarden en modaliteiten noopt de burgemeesters om hun standpunt te heroverwegen.

Het Westhoekoverleg gaf op 25 augustus een negatief advies over de oprichting van een mogelijk Landschapspark of Nationaal Park in de Westhoek. Ieper bleek daar een felle tegenstander van het initiatief te zijn, iets wat op onbegrip stuitte bij oppositiepartijen CD&V en Groen op de gemeenteraad van maandagavond. “We moesten dit vernemen op sociale media”, sneerde fractieleider Katrien Desomer van CD&V. “Dit is toch een belangrijk dossier. Volgens ons op zijn minst een debat en beslissing waard in deze raad en een grondige voorbereidende bespreking in een aparte commissie. Dit beslissen is alvast geen decretale of wettelijke bevoegdheid van de burgemeester.”

Negatieve houding

“We zijn ook verbaasd over deze uitgesproken negatieve houding. Dit is een traject vastgelegd in het Vlaams regeerakkoord waar zowel N-VA als Open VLD mee aan tafel zaten”, vervolgde Desomer. “De decretale regelgeving is er inderdaad momenteel nog niet en dit zorgt bij onze fractie ook voor enige bezorgdheid naar de mogelijke impact op bepaalde sectoren, maar het is wel duidelijk – en door de minister bevestigd – dat we tijdens het begeleidingstraject dat voorzien is in 2022 op elk moment kunnen uitstappen.”

Subsidies

“Waarom gaan we als stad dan deze uitdaging niet aan? Ons lijkt het in ieder geval verstandiger en zou het getuigen van goed bestuur, zowel voor de regio Westhoek als voor onze stad eerst inhoudelijk het debat te voeren, het financiële plaatje – er hangen directe en indirecte subsidies aan vast – onder de loep te nemen en dan een juiste gemotiveerde beslissing te nemen. De Zwinstreek en de regio rond Bulskampveld tonen ons het goede voorbeeld”, aldus Desomer, die ook het standpunt van de andere fracties en meer specifiek van schepen van Landschap Valentijn Despeghel (Vooruit) wilde weten in dit dossier.

Burgemeester Heuvelland

Ook Jordy Sabels (Groen) wilde weten wat de andere fracties hierover denken. “Over veel wordt er naar de bevolking snel en helder gecommuniceerd, hierover heb ik vooral de burgemeester van Heuvelland zien communiceren op sociale media”, haalde Sabels aan. “De Vlaamse overheid en minister Zuhal Demir vinden onze regio alvast uniek genoeg om dit voor te stellen. De sluimerende besluitvorming van de Vlaamse regering werd op verschillende plaatsen aangehaald als één van redenen om het niet te doen. Was dit voor het Ieperse stadsbestuur ook een argument tegen het idee van Landschapspark Westhoek?”

Bokrijk van West-Vlaanderen

“Ik wil hier ook echt een lans breken om de beslissing op het volgende Westhoekoverleg te heroverwegen”, vervolgde Sabels. “Ik las al veel onwaarheden online: ‘Ja, laten we van de Westhoek anders het Bokrijk van West-Vlaanderen maken.’ Het is misschien tijd om na te denken over het bredere plaatje: wat voor economische regio willen we zijn? De landschapsparken in Frankrijk, Schotland en Engeland zijn economisch enorm rijke regio’s en daarnaast ook ecologisch enorm interessante omgevingen. We kunnen economie en ecologie laten samen gaan. We moeten enkel verder durven kijken dan de huidige economische realiteit en een blik werpen op de toekomst. Onze mening is glashelder, een landschapspark zou zorgen voor een regio in harmonie en is vooral een unieke kans.”

Geen decreet

Het kalf is echter nog niet helemaal verdronken. De indieningsdatum voor kandidaturen is 15 september. “Voor een kandidatuur tot landschapspark was de afspraak van meet af aan om in te dienen op voorwaarde dat er een breed draagvlak is, met andere woorden dat iedereen zich er goed of comfortabel bij voelt”, antwoordde burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Op het laatste overleg eind augustus bleek dat er nog heel wat vragen, onduidelijkheden, en bezorgdheden waren bij een groot deel van de burgemeesters. Er is nog geen decreet, het is nog niet geweten hoe dit zal werken, wie bepaalt welke investeringen er met de centen waar zullen gebeuren, Zal er een impact zijn op het vergunningenbeleid, op de mogelijkheden voor onze landbouwers, wat met de geplande uitbreiding voor onze stad voor industriegrond, woonuitbreiding…”

Nieuw WHO op 14 september

“Verontrust door die vele vragen en toch wel het aanvoelen dat dat eigenlijk niet de reden zou mogen zijn om een opportuniteit zomaar af te schieten, werd er daags na het WHO een teams georganiseerd met de minister én de betrokken steden en gemeenten, waar tot tevredenheid van velen een aantal vragen eindelijk beantwoord werden”, vervolgde de burgemeester. “Dit leidde er toe dat het dagelijks bestuur van het Westhoekoverleg (Ieper, Diksmuide, Poperinge, Veurne en Lo-Reninge, red.) besliste om op 14 september een nieuw Westhoekoverleg te houden. Vanuit de provincie werd dan dit weekend pas naar alle betrokken steden en gemeenten verduidelijkende informatie bezorgd, waaronder – en dat is toch wel heel essentieel in de beslissingsvorming – een concreet voorstel van afbakening op kaartniveau. We hebben dus pas sedert zaterdag alle info en de tijd tot de 14de om ons met het schepencollege te beraden aan de hand van de nieuw aangeleverde stukken. U kan er van op aan dat wij dit grondig en constructief zullen benaderen en afkloppen op ons schepencollege van 13 september waarna communicatie zal volgen.”

Desomer en Sabels drongen nog aan op een standpunt van de andere meerderheidsfracties, maar dat kwam er niet. Wordt dus vervolgd…

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.