Heulse boomconsulent slaat alarm: “Roetschorsziekte even gevaarlijk als asbest”

Boomconsulent Dirk Berteyn uit Heule is bezorgd. In Sint-Eloois-Winkel, aan de grens met Heule, ontdekte hij talrijke bomen met de roetschorsziekte. “Deze ziekte is gevaarlijk voor de gezondheid van de mens. Mensen lopen het risico om longblaasontstekingen of bepaalde allergieën op te lopen. Je kan het vergelijken met asbest”, vertelt Dirk.

gf

Dirk Berteyn stelde al in mei vast dat er tussen de residentiële woningen in het Steenbeekbos in Sint-Eloois-Winkel dertig bomen met de roetschorsziekte zijn aangetast. “Dat vormt een risico voor de gezondheid van de bewoners. Die bomen moeten er dringend weg. Ik ben al sinds mei inventief bezig om deze problematiek aan te kaarten, maar krijg geen gehoor”, zegt een gefrustreerde boomconsulent. “Het komt over als een ver-van-mijn-bed-probleem. Niets is minder waar.”

Intussen vermoedt de boomconsulent dat ook bomen in het park Nolf (park van de Loofstraat) in Kortrijk ook al aangetast zijn door de roetschorsziekte. Pas in de lente van volgend jaar zal daar zekerheid over zijn.

Gouverneur

Dirk richtte nu een schrijven met de vraag om hulp aan de West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. “Mijn vraag is of bijvoorbeeld de civiele bescherming hulp kan bieden. Een andere vraag is waar ze die bomen kunnen verbranden. Ik vernam dat niet alle verbrandingsovens dit aankunnen. De gouverneur zal dit met zijn diensten ter harte nemen.”

Schepen van Milieu Bert Herrewyn (SP.A) neemt het probleem ernstig. “Dit is een urgent probleem. Ik wil starten met een reglementering en een plan van aanpak. Eerstdaags heb ik een overleg met Ovam en daar zullen we de aanpak bespreken. We zijn alert en pakken het probleem direct aan wanneer het zich voordoet.”

Regelgeving

In België is er geen omkadering omtrent deze problematiek. “Ik ga aandringen bij de Vlaamse regering en pleiten voor een algemeen kader van aanpak. Er moeten algemene richtlijnen komen. Weldra worden andere gemeenten ermee geconfronteerd. Het is belangrijk dat er één regelgeving komt voor alle gemeenten”, zegt schepen Bert Herrewyn duidelijk.

“In Nederland hebben ze een volledige regelgeving. Waarom nemen we deze niet gewoon over? Het gaat om hetzelfde probleem”, is de reactie van de boomconsulent.

Schepen van Milieu, Groenbeleid en Leefomgeving, Greta Vandeputte van Ledegem was niet voor reactie beschikbaar.

Volksgezondheid

“Het belangrijkste is dat ze de besmette bomen snel verwijderen. Hoe langer men wacht des te groter het risico voor de mensen. Het gaat hier tenslotte over de volksgezondheid“, besluit de bezorgde boomconsulent Dirk Berteyn.

De roetschorsziekte is geen plaatselijke boomziekte. Deze boomaandoening verspreidt zich over heel West-Vlaanderen. De roetschorsziekte is een schimmel die zich vastzet onder de schors van bepaalde bomen. Bij ons is dit op esdoorns. In het buitenland komt deze ook voor op beuken.

De ziekte ontwikkelt zich door de warmte en hitte van de laatste jaren“, legt boomconsulent Dirk Berteyn uit. Door de warmte worden bomen algemeen zwakker en zijn ze daardoor gevoeliger voor ziektes. De ziekte is herkenbaar aan de schors van de bomen. Er komen zwarte of donkerbruine plekken op. Daaropvolgend verdorren de kruinen en is er vroegtijdige bladval. Besmette bomen zijn ten dode opgeschreven.”

Longbeschadiging

Omdat de schimmel longbeschadiging bij de mens kan veroorzaken is het niet evident om die te verwijderen. “Alvorens te kappen, moeten de getroffen bomen beneveld worden”, vertelt Dirk. Daarna moet men deze in gesloten containers naar een verbrandingsoven vervoeren. De bomen moeten bij extreme hitte verbrand worden. Mensen mogen dat hout nooit gebruiken voor een kampvuur, barbecue of verbranden in de haard. De schimmel overleeft bij dergelijke ‘lage’ hitte en zal zich alsnog verspreiden. Rond 1970 had men ook dergelijk probleem. Toen was er een uitbraak van de iepenziekte. Toen besliste men om alle aangetaste iepen direct te kappen en te verbranden.”

(Carlo Herpoel)

Heulse boomconsulent slaat alarm:

Heulse boomconsulent slaat alarm:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.