Oeverherstellingen in Brugge en Middelkerke gaan van start

Peter Germonprez
Peter Germonprez Medewerker KW

De oevers in Brugge en Middelkerke die vorige week inzakten als gevolg van de verhoogde waterafvoer, worden vanaf deze week hersteld. De Vlaamse Waterweg nv stelde een aannemer aan. Die gaat onmiddellijk aan de slag. De herstellingswerken zullen meerdere weken duren. In Brugge blijft het jaagpad afgesloten. In Middelkerke wordt tijdelijk een rijstrook op de Vaartdijk-Zuid (N358) ingenomen.

In Brugge zakte op donderdag 16 november een deel van de oever van het Kanaal Gent-Oostende tussen de Steenbruggebrug en de Bombardierbrug over een afstand van ongeveer 60 meter in. Zaterdag 18 november stelde de dijkinspecteur vast dat een deel van de oever van het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort tussen de Leffinge- en de Slijpebrug over een afstand van ongeveer 35 meter verzwakt en verzakt is.

Om verdere afkalving te vermijden, herstelt De Vlaamse Waterweg nv beide oevers onmiddellijk. Een aannemer zal een voorlopige damwand heien om de beschadigde zones te stabiliseren. Dit zal enkele dagen duren. Vervolgens start de eigenlijk herstelling. Die zal vermoedelijk tot in het voorjaar duren.

De scheepvaart zal hinder ondervinden van de herstellingswerken maar er worden doorvaartmomenten voorzien. In Brugge wordt daarbij ook rekening gehouden met de vastgelegde sperperiodes. Het aanbrengen van de damplanken gebeurt vanop een ponton op het water. Dit belast de verzwakte oever niet bijkomend.

Om te verhinderen dat de gewestweg N358 in Middelkerke schade oploopt door het afkalven van de dijk en om de herstellingen veilig te laten verlopen, wordt in Leffinge een rijvak afgesloten. Het verkeer zal beurtelings kunnen passeren.

“In Brugge noch in Middelkerke is er vrees voor een dijkbreuk. Inspecteurs van de Vlaamse Waterweg nv blijven de oevers van alle waterlopen controleren om zwaktes snel op te sporen.”, aldus Geert Weymeis regionale communicatieverantwoordelijke van De Vlaamse Waterweg nv.

Lees meer over:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier