Herstelproject probeert bedreigde kroeskarper in stand te houden

In het kanaal Ieper-Komen te Ieper wordt gewerkt aan het herstel van de kroeskarper, een zeldzame inheemse zoetwatervis. De Provinciale Visserijcommissie van West-Vlaanderen (PVC) en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) zetten in dit kanaal maar liefst 19.000 jonge visjes uit van deze kwetsbare soort.

De kroeskarper wordt uitgezet onder meer met schepen Valentijn Despeghel. © foto EF

Deze streekeigen vissoort heeft nood aan helder, plantenrijk, stilstaand water van goede kwaliteit. Dit type watertjes is in Vlaanderen zeldzaam geworden, maar het kanaal Ieper-Komen voldoet aan de voorwaarden. Om die reden werd dit kanaal dan ook geselecteerd voor dit unieke herstelproject.

De kroeskarper kan maximaal 65 cm lang en 3 kg zwaar worden, maar in de praktijk haalt hij zelden meer dan 25 cm en 1 kg. De vis voedt zich vooral met kleine waterdiertjes zoals slakjes en insecten, die hij in de waterbodem en op waterplanten vindt. Kroeskarpers zijn erg mooie vissen, met goudbruine zijkanten en roodbruine vinnen. Men noemt deze vis ook wel eens ‘de wilde neef van de goudvis’.

De uitgezette exemplaren werden gekweekt in het centrum voor visteelt te Linkebeek (Vlaams Brabant). Erg belangrijk is wel dat het om inheemse, 100% genetisch zuivere ouderdieren gaat. Op dit moment zijn er amper vijf locaties in Vlaanderen waar de kroeskarper nog in het wild voorkomt.

Logische en verantwoorde keuze

Dit herstelproject is dan ook erg belangrijk voor het in stand houden van deze bijzondere vissoort.

Schepen van leefmilieu Valentijn Despeghel is bijzonder tevreden met dit natuurherstelproject. “Jaar na jaar zien we hoe de waterbiotoop van het gewezen kanaal Ieper-Komen zich herstelt. Waterplanten, vissoorten en biodiversiteit in het algemeen, nemen snel toe. De herintroductie van de kroeskarper in dit gebied is dan ook een logische en verantwoorde keuze.”

“We gaan verder op de ingeslagen weg en zetten, samen met partners zoals het ANB, de VMM, de provincie West-Vlaanderen, De Watergroep, De Vlaamse Waterweg in op een betere waterkwaliteit. En van zodra je gezond water hebt, kan het ecosysteem zich snel herstellen.”

(EF/ foto EF)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.