Heel wat nieuwe bomen op parcours van de cyclocross in Otegem

Het Surremontbos is opnieuw een stukje uitgebreid. Zaterdag werd in druilige weersomstandigheden een deel van het nieuwe bos in de Otegemse Brouwerijstraat aangeplant. Het ander deel moet wachten na de cyclocross, want het bos ligt op het parcours van de veldrijders.

Schepen Monteyne mocht met hulp van de schoolkinderen de vredesboom aanplanten. © GJZ

Twee dagen lang was er bedrijvigheid in de Brouwerijstraat in Otegem. Vorige week vrijdag gaven de schoolkinderen er de aanzet voor het aanplanten van een nieuw speelbos en hielpen ze mee om er een vredesboom aan te planten. Zaterdag werd er de geboortezuil onthuld en in de namiddag kwamen vrijwilligers meehelpen bij het planten van de jonge boompjes.

Otegem is een groenarme deelgemeente van Zwevegem. Met de jaren groeide de vraag naar meer openbaar groen dicht bij de woonkern. Er werd in de Brouwerijstraat een geschikt stuk grond gevonden en het hele project kreeg de werknaam ‘Speelbos Otegem'”, gaf schepen Wim Monteyne (N-VA) ons mee. De oppervlakte van het speelbos bedraagt 1,5 ha. De zone sluit aan bij de woonwijken van de Surremontstraat, Minister Laevensstraat en de Blauwvoetstraat.

Hoogspanning

De aanleg van deze groene speelzone is een antwoord op de beleidsopties binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem uit 2003. “Daarin werd de doelstelling geformuleerd om meer groen en natuur te realiseren in nabijheid van woonkernen. Ook kregen we de vraag tijdens de vergaderingen van de Dorpsraad in Otegem”, aldus Monteyne.

“De rest van de groenaanleg zal na de cyclocross gebeuren” – Dirk Vandromme, Dienst Groen

Er werd een masterplan opgesteld door de Dienst Groen van de gemeente. “Zo werd enkele weken terug al een poel gegraven die zorgt voor een betere ontwatering van de zone en die gelijktijdig de biodiversiteit van de zone zal verhogen”, aldus Dirk Vandromme, verantwoordelijke van de Dienst Groen.

Enig probleem was de aanwezigheid van twee hoogspanningsleidingen boven het gebied. “Door die hoogspanningsmasten en -kabels konden we niet overal werken met ‘hoog’ groen. Vandaar dat we bij de opmaak van het beplantingsplan vooral kozen voor inheemse bosgoedstruiken. Op andere plaatsen kunnen we dan wel gaan voor hogere gewassen.”

Cyclocross

Zowel op vrijdag als zaterdag was er bedrijvigheid in en om de zone. Op vrijdag plantten de schoolkinderen een deel van het speelbos aan, waarna een Vredesboom aangeplant werd op voorstel van de oud-strijdersvereniging NSB.

Zaterdagvoormiddag werd dan de geboortezuil ingehuldigd in samenwerking met De Gezinsbond en in de namiddag werd een bord met de naam van het speelbos, ‘Surremontbos’, onthuld.

Daarna gingen een aantal vrijwilligers uit het plaatselijke verenigingsleven aan de slag om zo’n 2.000 bosgoedplantjes in de grond te steken. “De rest van de groenaanleg en de inrichting zal in de loop van 2019 gebeuren, na de cyclocross“, aldus Vandromme. Het bos ligt immers op een stuk grond dat deel uitmaakt van het parcours van de veldrit. Volgens schepen Monteyne gebeurde de opmaak van de plannen in samenspraak met de organisatoren zodat de cross geen problemen zal ondervinden. (Geert Vanhessche)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.