Gedeeltelijk oppompverbod in West-Vlaanderen vanaf donderdag

De auto wassen en de planten water geven, mag nog steeds. "Maar wees spaarzaam", roept de gouverneur op. © belga
Olivier Neese

De provinciale droogtecommissie besliste deze morgen om vanaf donderdag een oppompverbod uit te vaardigen voor zes West-Vlaamse beken en het Blankaartbekken. Voor particulieren verandert er momenteel niets, al roept gouverneur Carl Decaluwé op om spaarzaam te zijn.

Je hebt het allicht ook al gezien wanneer u langs een van onze vele vaarten fietste: het grondwater staat laag. Op sommige plaatsen zeer laag zelfs. “Dat het grondwater nu lager staat, is normaal voor de tijd van het jaar”, klinkt het bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). “Er valt sowieso al minder neerslag, planten en bomen gebruiken water, het sproeiseizoen is gestart…” Maar het grondwater staat op dit moment zéér laag omdat het als het sinds maart niet meer écht doorgeregend heeft.

Geen algemeen oppompverbod

De provinciale droogtecommissie, voorgezeten door gouverneur Carl Decaluwé, kwam daarom woensdagmorgen samen. Die besliste dat er vanaf morgen, donderdag 21 mei, een gedeeltelijk oppompverbod komt. De kaart hieronder geeft een overzicht van de stroomgebieden waar het captatieverbod van toepassing is: het Blankaartbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van de Poperingevaart, de Kemmelbeek, de Handzamevaart, de Rivierbeek, de Hertsbergebeek en de Bornebeek.

In het gearceerde gebied geldt vanaf donderdag een captatieverbod. (GF)
In het gearceerde gebied geldt vanaf donderdag een captatieverbod. (GF)

“In twee situaties blijft beperkt capteren er wel nog toegelaten: voor drinkwater voor het eigen vee op de weide en een beperkte captatie van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen”, zegt de gouverneur.

Onherstelbare schade vermijden

“Het instellen van een captatieverbod is noodzakelijk om de goede ecologische toestand te vrijwaren. Bij een tekort aan water in combinatie met verminderde waterkwaliteit treedt er voor de beschermde planten- en dierensoorten onherstelbare schade op. Het ingesteld captatieverbod blijft geldig tot er voldoende signalen van herstel van de waterlopen zijn.”

Het streefpeil van het Blankaartbekken is 2m70. De Blankaart is een belangrijk gebied voor broedvogels. Door de aanhoudende droogte en een massale inname uit de waterlopen in het Blankaartgebied is het waterpeil gezakt is tot 2m60. In andere ecologisch kwetsbare waterlopen is ook een sterk dalend waterpeil.

IJzer in de gaten houden

Buiten de Westhoek is er geen watertekort in West-Vlaanderen. “De waterlopen werden eerder preventief op een verhoogd peil ingesteld. Toch is er een dalende trend. De voorbije dagen waren er veel aanvragen in het poldergebied om water in te nemen voor de beregening van landbouwgewassen. Het peil van de IJzer schommelt rond de 3 meter en mag niet verder dalen.”

Samen met de waterbeheerders stelt gouverneur Decaluwé alles in het werk om problematisch lage waterpeilen in onze waterlopen zo lang mogelijk te vermijden. Er wordt bekeken om het IJzerbekken nog meer te voeden met water uit de omliggende kanalen als de waterkwaliteit dit toelaat. Het is nu al duidelijk dat als het peil van de IJzer verder daalt tot 2m90 er een ruimer captatieverbod in het IJzerbekken volgt.

Voor particulieren verandert er momenteel niets. De auto mag nog steeds gewassen worden, de planten mogen nog steeds bewaterd worden. “Maar ik roep de West-Vlamingen nadrukkelijk op om spaarzaam zijn met het water”, zegt gouverneur Carl Decaluwé.

Creatieve landbouwers

Voor het vierde jaar op rij kampen onze landbouwers met uitzonderlijke droogte. Ze anticiperen op een nieuw verbod en pompen nu al massaal water uit bufferbekkens om hun eigen voorraad te spijzen.

Anderen gaan creatief aan de slag. Om mislukte oogsten te vermijden, hebben een vijftigtal landbouwers de coöperatieve Inero opgericht en bouwden ze samen met het diepvriesgroenteverwerkend bedrijf Ardo een irrigatiesysteem met liefst 150.000 kubieke meter water. “Weten dat er altijd water beschikbaar is, zorgt voor een enorme rust”, zegt landbouwer en voorzitter Rik Delameilleure.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten