Frans-Vlaamse samenwerking voor ‘grenzeloze’ duinen van Vlaanderen

Franse en Vlaamse partners ondertekenden een memorandum om Vlaamse duinen van de Westkust te beheren als één grensoverschrijdend Europees beschermd natuurgebied.

Vlnr: Matthias Bigorgne (Directeur-adjoint Conservatoire du littoral), Patrick Valois (Vice-président Département du Nord) Stefan Borry (hoofd entiteit Terreinbeheer Natuur en Bos), Matthieu Dewas (Directeur-adjoint DREAL Hauts-de-France), Jean-Louis Herrier (project manager LIFE+ Nature FLANDRE). © MVQ

Vertegenwoordigers van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, de Franse staat, de Conservatoire du Littoral en het Département du Nord zullen samenwerken voor het behoud en herstel van de landschappelijke en biologisch waardevolle kustduinen tussen Duinkerke en Westende.

De kustduinen tussen Duinkerke en Westende hebben een totale oppervlakte van 3.280 hectare, waarvan 2.200 hectare op Belgisch en 1.080 hectare op Frans grondgebied. Zij vertonen een bijzonder grote landschappelijke en biologische verscheidenheid en zijn dan ook aan beide zijden van de landsgrens opgenomen in het Europese Natura 2000-netwerk. Hieronder valt de meest bijzondere Europese topnatuur. De biodiversiteit van die grensoverschrijdende duinengordel wordt echter sterk bedreigd. Om die negatieve evoluties te keren voerden de voornaamste openbare eigenaars en beheerders van de ‘duinen van de Vlaamse Westkust – Dunes de Flandre’ tussen september 2013 en februari 2020 het Europese LIFE+-project “FLANDRE” uit.

In het kader van dit project werden aan Franse zijde ruim 24 hectare duinen aangekocht, 58 hectare struikgewas verwijderd en begrazing door schapen, geiten en pony’s werd ingevoerd om de habitats vochtige duinpan en grijs duin te herstellen. Er werden 11 poelen gegraven als voortplantingsbiotoop van de Europees beschermde amfibiesoorten kamsalamander en rugstreeppad.

Aan Vlaamse zijde werden ruim 63 hectare duinen aangekocht, struikgewas en populier verwijderd en te humusrijke bodemlagen afgegraven om ook daar de natuurlijke habitats vochtige duinpan en grijs duin te herstellen. Er werd een natuurbeheerplan voor 295 hectare duinen in eigendom van of beheerd door Natuur en Bos opgemaakt, die nu is erkend als natuurreservaat.

Frans-Vlaamse samenwerking voor 'grenzeloze' duinen van Vlaanderen
© MVQ

Gezamenlijk werd een internationale workshop georganiseerd omtrent het beheer van kustduinen en zandstranden waaraan 143 experten uit 13 Europese landen deelnamen. Er werd een reizende tentoonstelling, een informatiefolder en talrijke geleide wandelingen gecreëerd om de plaatselijke bevolking en toeristen te sensibiliseren rond de waarde en kwetsbaarheid van de duinen. Er werd een masterplan voor de gehele grensoverschrijdende duinengordel uitgewerkt met wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen inzake de inrichting en het beheer van dat gebied voor de komende 15 jaar.

Na de beëindiging van het project ondertekenden de partners een memorandum dat de duurzame voortzetting van de samenwerking van de drie partners moet garanderen.. Het partnerschap kan in de toekomst nog uitgebreid worden met meer stakeholders.

(MVQ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.