Embryonale duinen mogen verder groeien op strand Raversijde

Wie langs het strand van Raversijde wandelt, kan er niet naast kijken. Op het strand ‘groeien’ duinen. In het verleden werd deze ‘embryonale duinvorming’ weggehaald, maar nu is beslist dat niet langer te doen. Dit natuurlijke proces kan immers helpen in de strijd tegen de stijgende zeespiegel.

Op het strand tussen Mariakerke en Raversijde krijgen embryonale duinen voortaan de kans verder te groeien. © Peter Maenhoudt

Op het strand van Raversijde en aan de Oosteroever vind je vandaag jonge duinen. “Dit is een volstrekt natuurlijk proces”, vertelt Jan Seys van het VLIZ. “Boven de vloedlijn komt normaal gezien weinig zeewater en daar kunnen landplanten zich dus spontaan vestigen. Er zijn een handjevol typische soorten planten die het stuivende zand verdragen en met weinig of geen zoet water kunnen overleven, wat niet zo evident is. Denk maar aan zeeraket, biestarwegras, stekend loogkruid…”, somt hij op.

“Deze pioniers kunnen dus wortelen in het zand, vaak daar waar oude hoge vloedlijnen door het zand zijn overdekt. Hier is het organisch materiaal van afgestorven wieren verteerd tot een soort compost. Als ze geworteld zijn, vormen ze een soort zandscherm en vangen ze zo nieuwe zandkorrels die rond het plantje ophopen, met als gevolg: een piepklein duintje op het hoge strand. In het duintje kan al gemakkelijker wat regenwater verzamelen, wat de kans op vestiging van nieuwe plantjes mogelijk maakt. Uiteindelijk komt het duintje zo hoog te liggen dat het ook andere minder zouttolerante planten toestaat te overleven, zoals het typische helmgras”, legt Seys uit.

De 'babyduintjes' worden niet langer weggehaald in Raversijde.
De ‘babyduintjes’ worden niet langer weggehaald in Raversijde.© Peter Maenhoudt

“Gratis service”

Zonder toedoen van de mens zou je op al onze stranden spontane duinvorming zien. Dat dit niet het geval is, komt doordat deze begroeiing meestal wordt verwijderd. “Uit schrik dat mensen dat vuil gaan vinden'”, zucht Jan Seys. “Tegenwoordig kun je je daar meer en meer vragen over stellen. We staan voor grote uitdagingen om onze kustlijn veilig te houden tegen overstroming en de stijging van de zeespiegel. Dat kost geld. Als je dan een gratis service van de natuur zomaar in de schoot geworpen krijgt, is het op zijn zachtst gezegd contraproductief om die altijd maar te verwijderen… Gelukkig wint het toch meer aan belang. Zeker in Nederland krijgt deze spontane vergroening van het strand meer kansen.”

Maar sinds kort dus ook in Oostende. “In februari hebben we samengezeten met alle bevoegde instanties en op papier gezet dat we deze duinen niet meer verwijderen”, zegt schepen van Milieu Silke Beirens (Groen). “We zien streng toe op de afspraken met de aannemers, die die natuurlijke begroeiing vroeger verwijderden. We hebben dit trouwens ook in het bestuursakkoord opgenomen. Voor mij, en voor collega Anseeuw, is dit heel belangrijk. Ook in de zomer zullen we de duinen niet meer weghalen.”

In de jonge duintjes groeien meerdere plantensoorten.
In de jonge duintjes groeien meerdere plantensoorten.© Peter Maenhoudt

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.