Dudzele krijgt bos van 1,1 hectare langs de Ter Bollestraat

Een ongebruikt stuk landbouwgrond zal er worden bebost. “Een mooie opportuniteit om de rand rondom Brugge wat groener te maken”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Een ongebruikt stuk landbouwgrond langs de Ter Bollestraat zal er worden bebost. © Getty Images

Het college van burgemeester en schepenen verleende een vergunning voor het bebossen van 1,1 hectare landbouwgrond gronden langs de Ter Bollestraat in Dudzele. “Het terrein is ingekleurd als agrarisch gebied, maar er wordt geen landbouw op uitgeoefend”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD). “Dit is voor ons een mooie opportuniteit om bebossing van landbouwgronden te stimuleren en de rand rondom Brugge wat groener te maken.”

Deze bebossing gebeurt in samenwerking met Regionaal Landschap Houtland en kadert in een ruimere landschappelijke inkleding van het gebied gelegen aan het Boudewijnkanaal.

“De aanleg van een nieuw bos is een hele uitdaging. Omdat het bebossen van een perceel landbouwgrond een vrij drastische ingreep is in de omgeving, heb je er een vergunning voor nodig. Welke vergunningen en adviezen je nodig hebt, is afhankelijk van enerzijds de bestemming van de landbouwgrond op het plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan en anderzijds de beschermingszones waarin de grond eventueel gelegen is.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.