Diksmuidse milieuraad viert 50ste verjaardag met toekomstboom in elke deelgemeente

© ACK
© ACK
Redactie KW

In Diksmuide werd al in 1970 werd in Diksmuide een milieuraad opgericht. Deze 50ste verjaardag passend vieren, lukte door het coronavirus niet. “Maar het is onze bedoeling om in iedere deelgemeente een toekomstboom te planten, daar willen we dan een infobord met bijhorende QR-code plaatsen die een overzicht biedt van een aantal waardevolle realisaties”, zegt Michel Maekelbergh, de 80-jarige erevoorzitter van de milieuraad.

“Ik werkte als gids in De Blankaart en de natuur en het milieu hebben mij altijd nauw aan het hart gelegen. Het was ook onder impuls van de toenmalige conservator van De Blankaart, Paul Houwen en de toenmalige burgemeester Jules Van Coillie dat de milieuraad werd opgestart”, vertelt Michel Maeckelbergh. “Andere gelijkgestemden zoals Jef Dumoulin waren meteen enthousiast en sloten aan. We kozen er voor om een open raad te zijn, waarin we toen een voortrekkersrol speelden en wat we nog altijd doen. Iedereen kan bij ons aansluiten en zijn mening laten horen over bepaalde thema’s .”

Michel was 36 jaar lang voorzitter van de milieuraad en is nog altijd heel betrokken als erevoorzitter. Ook Dirk Laplasse ( 64) is al vele jaren actief in de milieuraad. “ Ik ben een landbouwerszoon, studeerde tuinbouw en ben bloemist ( bloemen Djezemien in Diksmuide, red. ) en had altijd al een passie voor natuur en groen” vertelt Dirk. “Ik ben al sinds 1970 actief in de milieuraad die toen nog de groenraad heette. Toen Tom Vandenabeele in 2009 afscheid nam als voorzitter volgde ik hem op en ik ben nog lang niet van plan ermee op te houden. Er wachten ons nog vele uitdagingen.”

Goede samenwerking

Ondervoorzitter Ann Vergauwen (53) is ook al 20 jaar actief in de milieuraad. “Ik besloot in de milieuraad te stappen omdat ik een hart voor groen en landschap heb”, aldus Ann. “ Intussen ben ik vijf jaar ondervoorzitter en met Michel en Dirk is er een goede samenwerking. We zetten ons in voor een groenere stad en een leefbaar milieu. We hebben al heel wat kunnen verwezenlijken. Wij geven advies en de stad voert het uit, er is dus een goede samenwerking met de stad Diksmuide.”

Om de zes weken komt de milieuraad bijeen. “De milieuraad is het officiële adviesorgaan van het stadsbestuur voor alle zaken over leefmilieu en natuurbehoud in Diksmuide en is opgenomen in de Gecoro, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en de landbouwraad van Diksmuide”, aldus Michel. “Het is een open adviesraad waar iedereen welkom is en inspraak krijgt in het gesprek. Bij de milieuraad kan men raad vragen voor elk milieuprobleem.”

Door mensen een podium te geven waarop ze hun vragen en verzuchtingen kunnen laten horen, wordt heel vaak tot een consensus gekomen. “Alleen al het feit dat mensen gehoord worden, dat ze ongestoord, maar beschaafd hun mening, zorgen en vragen kunnen ventileren, is een goede formule gebleken. Iedereen luistert met respect voor elkaar en er wordt samen gezocht naar een oplossing die voor iedereen haalbaar is”, vertelt Dirk. “Het verenigen van landbouwers en gedreven burgers werkt uitstekend.”

Werkgroepen

Er zijn in de milieuraad verschillende werkgroepen actief. “Iedereen heeft zo een beetje zijn eigen specialiteit. Zo bestaat er een werkgroep trage wegen, die zich inzet om oude kerkwegels te herwaarderen, een werkgroep wegbermen die gegevens verzamelt over de opmaak van het wegbermbeheerplan en advies geeft over het beleid en beheer en dan is er nog een werkgroep die werkt rond de bescherming van de kerkuil en andere bijzondere vogels zoals de verschillende soorten zwaluwen”, vertelt Ann.

Er zijn nog heel wat toekomstdromen. Dirk Laplasse droomt vooral van een groene gordel rond Diksmuide, met zuivere lucht en daarbij ook met een goede waterkwaliteit voor iedereen. Ann Vergauwen wil graag meer groen rond de bedrijven zien en Michel hoopt dat ze op de ingeslagen weg kunnen verder gaan. De milieuraad kon al talrijke dingen realiseren in Diksmuide, teveel om op te noemen. “Wat ik vooral een goede verdienste vind is het tegenhouden van de in 1977 geplande verbrandingsoven, op de plaats waar het recyclagepark. Daar werd de basis gelegd voor het recycleren, qua ideologie zeker één van de grootste verwezenlijken, maar er is nog werk aan de winkel. ‘Wonen aan de groene zee’ is, onder meer door de inspanningen van de milieuraad in de afgelopen 50 jaar geen holle slogan in het beleidsplan. Dat is dankzij het vele pionierswerk in Diksmuide en de samenwerking met het stadsbestuur”, besluit Michel Maekelbergh. (ACK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.