De Watergroep en Stad Ieper beschermen visbestand in Dikkebusvijver

Schepen Valentijn Despeghel, Daan De Roo, Lieven Stubbe, Gerdi Vandekerckhove, Steve Salomez van de Ieperse Vissers en Lisse Elsen van De Watergroep boven de aangebrachte roosters. © EG
Redactie KW

Het waterproductiecentrum Dikkebus in Ieper krijgt nieuwe innameroosters. Deze fijnmazige roosters moeten voor een verbetering van het visbestand zorgen. De Watergroep wil met deze investering bijdragen aan een beter natuur- en waterbeheer. De eerste set roosters werd geplaatst.

Dikkebusvijver, eigendom van de stad Ieper, wordt gebruikt als bron van ruw water voor de drinkwaterproductie. De Watergroep ondervond de voorbije jaren af en toe terugkerende problemen door de massale instroom van troepen jonge en vooral zeer kleine vis tijdens de inname van dit vijverwater voor het zuiveringsstation Dikkebus.

Fijnmazig rooster voorkomt instroom vissen

“Het probleem stelt zich vooral tijdens periodes met een lage waterstand, gecombineerd met de aanwezigheid van aalscholvers die, vooral in het najaar, grote groepen vis opjagen”, aldus Valentijn Despeghel, schepen van milieu en natuur. “De opgejaagde visscholen vinden bij een lage stand van het vijverwater te weinig natuurlijke beschutting omdat de oevervegetaties soms helemaal zijn drooggevallen. De vissen vluchten dan massaal naar de uithoeken van de vijver, en komen daar in ‘een val’ terecht. Meer bepaald de inlaatconstructie waar het vijverwater naar het zuiveringsstation wordt doorgepompt.”

“De nieuwe roosters hebben een opening van 3 tot 4 mm en kegelvormige lamellen”, vervolgt Daan De Roo, regiomanager Productie bij De Watergroep. “Dat maakt het de visjes bijzonder moeilijk om doorheen het rooster te zwemmen. Onze ervaring met deze bijzondere roosters in Zillebekevijver is heel positief. In september dit jaar hebben we dan ook de oude roosters in Dikkebusvijver door deze visvriendelijke, fijnmazige en zelfreinigende roosters vervangen. Deze ingreep is niet enkel belangrijk voor de vispopulatie in de vijver, maar biedt ook voordelen in onderhoud van de zuiveringsinstallatie en ergonomie van onze medewerkers. Een win-win situatie.”

Samen de milieuvriendelijke kaart trekken

“Begin dit jaar bouwde de stad Ieper, in samenwerking met de provinciale waterdienst, een vistrap aan de monding van de Kemmelbeek”, zegt Lieven Stubbe. “Door het hoogteverschil tussen de beek en de vijver zaten ook hier af en toe duizenden visjes ‘in de val’. Nu kunnen de vissen de beek bereiken en zich beschermen tegen aalscholvers. In samenwerking met de Ieperse Vissers werden bovendien schuilkooien in de vijver geplaatst. De Watergroep en de stad Ieper werken de volgende jaren ook samen binnen het project ‘Water-Land-Schap’, een nieuw landinrichtingsproject waarbij verschillende partners samen met lokale instanties, in de eerste plaats de landbouwers, inzetten op een goede waterkwaliteit, voldoende watervoorraad, een leefbare landbouw en het goede ecologische beheer van het landschap.”

(EG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.