Damse scholen werken samen aan beter klimaat

© PDV
Piet De Ville

De Damse basisscholen vierden de startdag van een campagne waarbij ze samenwerken voor een beter klimaat. De actie wordt getrokken door 74 leerlingen van de vijfdejaars, die dan ook zullen behoren tot de ‘klimaatbende’. “We zijn benieuwd wat deze jonge en creatieve bende allemaal in z’n mars heeft”, zei schepen voor milieu en onderwijs Bart Desutter (CD&V+).

De basisscholen van Damme slaan de handen in elkaar om samen iets te doen aan de klimaatopwarming. 74 leerlingen van de vijfde leerjaren kwamen op maandag 7 oktober samen aan het Administratief Centrum in Moerkerke om de startdag te vieren. Schepen van onderwijs en milieu Bart Desutter (CD&V+) was te gast tijdens de startdag in Moerkerke. De kinderen zongen er onder aanvoering van de schepen het ‘Klimaatlied’ en hadden ook enkele doe-opdrachten uitgevoerd waarbij ze onder leiding van de leerkrachten een en ander bijleerden over de problematiek van de opwarming van het klimaat.

De stad Damme ondertekende in 2015 het Burgemeestersconvenant en engageerde zich hiermee om de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied terug te dringen. Er werd een klimaatactieplan opgesteld dat aan de Europese Unie werd voorgelegd. Samen met de provincie West-Vlaanderen wil de stad de kinderen dus oog leren hebben voor energiebesparingen. “Het is de bedoeling dat de kinderen eerst onderzoeken hoeveel energie de school verbruikt. Vervolgens kunnen ze allerlei acties bedenken om dit energieverbruik terug te dringen. Zo kunnen we dit ook laten aanleunen bij lessen wetenschap en techniek”, stelt schepen Bart Desutter.

“De leerkrachten genoten vorig jaar een voortraject met verschillende vormingen waaronder ook een lezing over Eerste Hulp bij klimaatverwarring. Ze worden gans het schooljaar ondersteund door de stedelijke milieudienst en begeleid door MOS West-Vlaanderen.” De schepen gaf de kinderen een aantal ludieke proefopdrachten die ze konden uitvoeren om te bewijzen dat ze het waard waren om “lid van de klimaatbende van Damme” te worden. Tot slot kregen ze ook een aantal opdrachten mee naar school. “We zijn zeer benieuwd wat deze jonge en creatieve bende allemaal in hun mars heeft. Jullie zullen er ongetwijfeld meer van horen”, aldus nog Bart Desutter.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.